Xây dựng - Quản lý đô thị

Quận Hoàng Mai: Giành lại vỉa hè cho người đi bộ
Ngày đăng 21/03/2023 | 08:45  | View count: 94

Ngày 15/3/2023, Quận ủy Hoàng Mai đã ban hành Chỉ thị số 27-CT/QU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn. Theo đó, quận Hoàng Mai quyết tâm ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ.

     Ban Chỉ đạo 197 quận Hoàng Mai đã lên kế hoạch tổng kiểm tra, đôn đốc, xử lý đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự đô thị (TTĐT), trật tự công cộng, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận. Theo đó, UBND, Ban Chỉ đạo 197 của 14 phường tổ chức ra quân đồng loạt để tuyên tuyên truyền, xử lý vi phạm về trật tự ATGT, TTĐT, trật tự công cộng. Kế hoạch được triển khai thành 3 bước: 

     - Đảng ủy các phường ra nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị. Giao nhiệm vụ phụ trách cụ thể cho từng thành viên trong Ban Thường vụ, triển khai tuyên truyền, hướng dẫn ký cam kết tới 100% hộ kinh doanh buôn bán các cửa hàng trên địa bàn các phường. Các phường tổ chức đoàn xe tuyên truyền về trật tự ATGT, TTĐT tại các tuyến phố chính trên địa bàn và tổ chức phát thanh tuyên truyền lưu động tại các tổ dân phố.

     - Các phường lập các đoàn công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.

     - Các địa phương tiến hành công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường.

Nguồn: phòng VHTT quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh