Xây dựng - Quản lý đô thị

Tăng cường kiểm tra, quản lý sử dụng hè phố, lòng đường trên địa bàn quận Hoàng Mai
Ngày đăng 21/03/2023 | 08:53  | View count: 298

Thực hiện Kế hoạch số 344/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Ngày 16/3/2023, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND để lập lại trật tự, kỷ cương đô thị đồng thời để chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Quận, UBND quận Hoàng Mai xây dựng Kế hoạch thực hiện tăng cường kiểm tra, quản lý sử dụng hè phố, lòng đường trên địa bàn Quận với các nội dung cụ thể như sau:

     I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

     1. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông, đặc biệt trong công tác quản lý vỉa hè, lòng đường và hành lang an toàn giao thông trên địa bàn Quận.

     2. Xác định công tác quản lý trật tự đô thị, vỉa hè, lòng đường là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý đô thị năm 2023. Huy động sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, trong đó có gắn trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể, nhân dân; duy trì tạo lập được nếp sống văn minh đô thị.

     3. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, hiệu quả chủ trương và các quy định của Thành phố về công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, quản lý, sắp xếp vỉa hè, lòng đường, tạo được sự đồng thuận, ý thức tự giác chấp hành của người dân.

     4. Tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm; kiên quyết xóa bỏ các điểm hè phố, lòng đường bị chiếm dụng trái phép để làm nơi kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện, trả lại nguyên trạng hè phố.

     II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

     1. Công tác lãnh đạo và chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện:

Đề nghị các cấp Uỷ Đảng có nghị quyết chỉ đạo; chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị từ Quận đến cơ sở xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện

Kế hoạch của UBND Quận; tập trung, quyết liệt các giải pháp đồng bộ nhằm chấn chỉnh tình trạng vi phạm vỉa hè, lòng đường, lập lại kỷ cương, trật tự đô thị trên địa bàn.

     2. Công tác tuyên truyền, vận động và phổ biến giáp dục pháp luật:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các quy định của pháp luật với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp đối với Cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Quận nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị; trọng tâm là tiếp tục chấn chỉnh lại kỷ cương đô thị, quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường.

- Biểu dương, khen thưởng kịp thời các gương người tốt, việc tốt đồng thời phê phán các hành vi vi phạm.

     3. Công tác quản lý, sắp xếp xử lý vi phạm trật tự đô thị vỉa hè, lòng đường:

- Tập trung chỉ đạo kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự văn minh đô thị trên các tuyến đường, tuyến phố, đặc biệt tại các tuyến:

+ Phường Hoàng Liệt: Giải Phóng, Ngọc Hồi, Bùi Huy Bích, Trần Thủ Độ, Hoàng Liệt, Nguyễn Hữu Thọ, Linh Đường, các tuyến đường trong khu vực  Bán đảo Linh Đàm,…

+ Phường Thịnh Liệt: Giải Phóng, Thịnh Liệt, Trương Định, đường bờ sông Sét, đường quanh khu đô thị Đồng Tàu,...

+ Phường Giáp Bát: Giải Phóng, Kim Đồng, Trương Định, đường bờ sông Sét,…

+ Phường Đại Kim: Kim Giang, Nghiêm Xuân Yêm, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Cảnh Dị,…

+ Phường Định Công: Trần Nguyên Đán, Trần Điền, Định Công, Định Công Thượng, Định Công Hạ,…

 + Phường Tân Mai: Đường 2,5, Tân Mai, Trương Định, đường bờ sông Sét,…

+ Phường Tương Mai: Nguyễn An Ninh, Nguyễn Đức Cảnh, Lương Khánh Thiện, Trương Định, đường bờ sông Sét,…

+ Phường Hoàng Văn Thụ: Đường 2,5, Tam Trinh, đường quanh hồ Đền Lừ, Khu vực chợ đầu mối phía Nam,…

+ Phường Mai Động: Tam Trinh, Lĩnh Nam, Mai Động,…

+ Phường Vĩnh Hưng: Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam,…

+ Phường Lĩnh Nam: Lĩnh Nam, Thúy Lĩnh,…

+ Phường Thanh Trì: Thanh Đàm, Thanh Lân,…

+ Phường Yên Sở: Yên Sở, Tam Trinh, Vành đai 3,…

+ Phường Trần Phú: Khuyến Lương, Tây Trà, Vành đai 3,…

- Công tác ra quân xử lý vi phạm đảm bảo các tiêu chí sau:

+ Xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh buôn bán, tập kết rác; để vật liệu xây dựng, biển quảng cáo, trông giữ phương tiện trái phép, không đúng quy định gây cản trở giao thông.

+ Bóc xóa quảng cáo rao vặt; tháo dỡ mái che, mái vẩy, bục bệ, cầu dẫn, các vật dụng không đúng mục đích làm cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị.

+ Rà soát, sắp xếp chỗ để xe máy, xe đạp trên hè phố đảm bảo quy định, không làm cản trở giao thông, dành diện tích hè phố cho người đi bộ. Yêu cầu các hộ kinh doanh, chủ nhà hàng chủ động bố trí khu vực dừng đỗ, trông giữ phương tiện phục vụ nhu cầu kinh doanh, tuân thủ quy định.

+ Kiên quyết không để tái diễn vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên các tuyến đường, tuyến phố, đồng thời thực hiện tốt công tác duy trì thường xuyên.

+ Tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân, các cơ quan, đơn vị thực hiện xã hội hóa chỉnh trang mặt tiền nhà, trụ sở đảm bảo sạch, đẹp (chỉnh trang biển hiệu, cổng, tường rào, sân, vườn; bóc xoá, tẩy sạch quảng cáo rao vặt;…)

- Trong năm 2023 tập trung rà soát, triển khai các phương án giải quyết, giảm 50% trên tổng số 37 điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Quận.

     III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

     1. Phòng Quản lý đô thị:

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện và xử lý vi phạm của các cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch này, kịp thời báo cáo UBND Quận.

- Phối hợp với Công an Quận, Đội Thanh tra GTVT, UBND các phường và các đơn vị liên quan thực hiện theo chức năng nhiệm vụ nhằm lập lại kỷ cương đô thị, quản lý, sắp xếp vỉa hè, lòng đường trên địa bàn.

- Phối hợp cùng Công an Quận, phòng Nội vụ tham mưu đề xuất UBND Quận biểu dương, khen thưởng các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; có thông báo phê bình người đứng đầu các đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ để tái diễn, phát sinh các vi phạm gây mất mỹ quan đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn.

- Chủ trì phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng để đề xuất đầu tư các dự án công trình giao thông trọng điểm; khắc phục các tồn tại, hạn chế về hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị (chiếu sáng, cấp thoát nước,  vệ sinh môi trường, cây xanh,…) trên địa bàn.

     2. Công an Quận:

- Thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 197 quận Hoàng Mai. Tiếp tục chủ trì, đôn đốc Ban chỉ đạo 197 các phường, các đơn vị tập trung thực hiện Kế hoạch số 09/KH-BCĐ197 ngày 27/02/2023 của Ban chỉ đạo 197 Quận. Tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm lòng đường, hè phố; duy trì thường xuyên, kiên quyết không để tái diễn vi phạm. Xử lý nghiêm các phương tiện quá khổ, quá tải, vận chuyển làm rơi đất thải, phế thải trên đường.

Rà soát, sắp xếp chỗ để xe máy, xe đạp trên hè phố đảm bảo quy định; yêu cầu các hộ kinh doanh, chủ nhà hàng chủ động bố trí khu vực dừng đỗ, trông giữ phương tiện phục vụ nhu cầu kinh doanh, tuân thủ quy định.

- Chủ trì xây dựng, triển khai Kế hoạch, đề xuất giải pháp, lộ trình trong năm 2023 giải quyết giảm 50% trên tổng số 37 điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Báo cáo UBND Quận trong Quý II/2023.

- Chỉ đạo các lực lượng duy trì việc ứng trực, phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các tuyến phố có mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn, thường xuyên xảy ra hiện tượng ùn tắc như: Đường Vành đai 3, đường Ngọc Hồi - Giải Phóng, đường Kim Giang, Tam Trinh, Lĩnh Nam, Nguyễn Hữu Thọ,...nhằm hạn chế tình trạng phương tiện đi lên vỉa hè làm mất lối đi của người đi bộ, gây hư hỏng kết cấu vỉa hè.

- Tham mưu thành lập các đoàn kiểm tra thường xuyên, đột xuất và tổng hợp, báo cáo UBND Quận kết quả thực hiện hàng tháng của các đơn vị; tham mưu cho UBND Quận báo cáo Thành phố ( trước ngày 02 hàng tháng qua Công an Thành phố).

- Chủ trì cùng phòng Quản lý đô thị, phòng Nội vụ tham mưu đề xuất UBND Quận biểu dương, khen thưởng các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; có thông báo phê bình người đứng đầu các đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ để tái diễn, phát sinh các vi phạm gây mất mỹ quan đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn.

     3. Đội Thanh tra Giao thông vận tải Hoàng Mai:

- Phối hợp với Công an Quận, UBND các phường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; các điểm trông giữ phương tiện trái phép; các phương tiện quá khổ, quá tải, vận chuyển làm rơi đất thải, phế thải trên đường; phối hợp rà soát, sắp xếp chỗ để xe máy, xe đạp trên hè phố đảm bảo quy định, không làm cản trở giao thông, dành diện tích hè phố cho người đi bộ; yêu cầu các hộ kinh doanh, chủ nhà hàng chủ động bố trí khu vực dừng đỗ, trông giữ phương tiện phục vụ nhu cầu kinh doanh, tuân thủ quy định.

- Phối hợp với Công an Quận xây dựng phương án tổ chức phân luồng hướng dẫn giao thông tại các tuyến phố có mật độ phương tiện tham gia giao thông lớn, thường xuyên xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông.

- Báo cáo kết quả thực hiện về UBND Quận ( trước ngày 01 hàng tháng qua Công an Quận để tổng hợp),

     4. Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị Quận:

Thường xuyên giám sát, nhắc nhở các Chủ đầu tư dự án, hộ dân trên  địa bàn Quận trong quá trình thi công xây dựng công trình phải đảm bảo vệ sinh môi trường; che chắn công trình; không tập kết vật liệu xây dựng trái phép trên vỉa hè, lòng đường. Lập hồ sơ xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND Quận ( trước ngày 01 hàng tháng qua Công an Quận để tổng hợp).

     5. Phòng Văn hoá và Thông tin:

Phối hợp với các cơ quan báo đài, UBND các phường thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chủ trương và các quy định của pháp luật để nhân dân trên địa bàn biết, đồng thuận, chấp hành và cùng tham gia giám sát việc thưc hiện nhằm duy trì tốt công tác quản lý hè phố, lòng đường, tạo nếp sống văn minh, cảnh quan đô thị. Chủ trì, phối hợp với các phòng ban ngành và UBND các phường tăng cường công tác quản lý quảng cáo trên địa bàn Quận.

     6. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Yêu cầu các trường học trên địa bàn Quận tăng cường quản lý chặt chẽ học sinh về chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; phối hợp với các lực lượng chức năng của Quận và UBND các phường đảm bảo an toàn giao thông khu vực trước cổng trường trong giờ cao điểm, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

     7. Phòng Nội vụ:

Phối hợp cùng Công an Quận, phòng Quản lý đô thị tham mưu đề xuất UBND Quận biểu dương, khen thưởng các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; có thông báo phê bình người đứng đầu các đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ để tái diễn, phát sinh các vi phạm gây mất mỹ quan đô thị, an toàn giao thông trên địa bàn.

     8. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

Tham mưu UBND Quận bố trí kinh phí thực hiện các nội dung của Kế hoạch này và hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí được giao theo đúng quy định.

      9. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận:

Chỉ đạo các nhà thầu duy trì VSMT bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện tổ chức thu gom, vận chuyển hết phế thải, rác thải trong ngày về nơi quy định, đảm bảo không có rác thải tồn đọng gây mất vệ sinh, cảnh quan đô thị và ách tắc giao thông; đảm bảo thu dọn ngay, kịp thời các điểm đất thải, phế thải xây dựng phát sinh.

     10. UBND các Phường:

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, thường xuyên duy trì lập lại trật tự hè phố, lòng đường trên địa bàn phường với phương châm "giành lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ"; báo cáo kết quả thực hiện về UBND Quận ( trước ngày 01 hàng tháng qua Công an Quận để tổng hợp), tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- Tập trung chỉ đạo kiểm tra, xử lý và thực hiện đảm bảo các tiêu chí về trật tự văn minh đô thị, vỉa hè, lòng đường trên các tuyến đường, tuyến phố chính thuộc Quận (theo Mục II.3) .

- Phối hợp với phòng Văn hoá và Thông tin thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương và các quy định của pháp luật để nhân dân trên địa bàn biết, đồng thuận, chấp hành và cùng tham gia giám sát việc thực hiện nhằm duy trì tốt công tác quản lý hè phố, lòng đường, tạo nếp sống văn minh, cảnh quan đô thị.

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Quận đôn đốc các nhà thầu duy trì vệ sinh môi trường tổ chức thu gom, vận chuyển hết phế thải, rác thải trong ngày về nơi quy định, đảm bảo không có rác thải tồn đọng gây mất vệ sinh, cảnh quan đô thị và ách tắc giao thông; đảm bảo thu dọn ngay, kịp thời các điểm đất thải, phế thải xây dựng phát sinh.

- Phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi tập kết vật liệu xây dựng, tập kết phế thải xây dựng trên hè, lòng đường sai quy định; các công trình không có biện pháp che chắn phát sinh bụi bẩn; xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển làm rơi đất thải, phế thải trên đường; các cơ sở sản xuất, nhà xưởng xả nước thải, chất thải ra vỉa hè, lòng đường;...

- UBND phường Hoàng Liệt: Xây dựng phương án từng bước xóa bỏ 100% các đường ngang dân sinh tự mở giao cắt với đường sắt trên địa bàn trong năm 2023.

- UBND các phường Thịnh Liệt, Yên Sở, Trần Phú, Lĩnh Nam, Thanh Trì  tổ chức ra quân dọn vệ sinh mái taluy đường Vành đai 3, mái taluy đê Nguyễn Khoái, duy trì thường xuyên để đảm bảo cảnh quan đô thị.

- Có hình thức khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân, các hộ gia đình hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; phê bình, kiểm điểm các cá nhân,  tập thể được phân công quản lý địa bàn không hoàn thành nhiệm vụ.

Nguồn: phòng VHTT quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh