Xây dựng - Quản lý đô thị

Lễ gắn biển Công trình cấp Quận “Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Linh Đàm”
Ngày đăng 20/11/2023 | 10:20  | View count: 292

Sáng ngày 16/11/2023 UBND quận Hoàng Mai tổ chức Lễ gắn biển công trình “Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Linh Đàm” chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận Hoàng Mai (25/11/2003 – 25/11/2023).

Dự án “Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Linh Đàm” được UBND quận Hoàng Mai phê duyệt theo Quyết định số 6735/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công

Công trình được đầu tư giúp:

Bảo tồn gìn giữ và nâng cao giá trị của di sản văn hóa dân tộc, tu bổ tôn tạo nhằm nâng cấp các công trình trong di tích, tạo nên quần thể di tích bền vững, hoàn chỉnh đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân, phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương.

Đây sẽ là một địa chỉ văn hóa nằm trong chuỗi các di tích của phường Hoàng Liệt đúng với định hướng quy hoạch gìn giữ và phát triển văn hóa nghệ thuật truyền thống của nhà nước.

Là nơi phục vụ sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng thường niên và trực tiếp cho nhân dân trong vùng và thập phương, nơi tưởng niệm và tôn vinh anh hùng dân tộc đã được thần thánh hóa phù hợp với giá trị truyền thống đạo lý của dân tộc, địa danh lịch sử văn hóa nghệ thuật của thủ đô Hà Nội đã được nhà nước công nhận.

* Quy mô công trình:

Quy hoạch đồng bộ toàn bộ hệ thống hạ tầng tổng thể, cảnh quan di tích trên cơ sở đất khoanh vùng bảo vệ di tích hiện có di tích đang quản lý sử dụng bao gồm cả phần đất giáp giếng đình khu vực trạm lọc cấp nước cũ đã bỏ hoang không sử dụng, hiện đình đang quản lý dung làm nhà kho chứa đồ.

 Cụ thể:

+ Tu bổ, tôn tạo Đại Đình: Hạ giải toàn bộ di tích. Tu bổ toàn bộ Đại Đình theo quy mô và hình thức hiện có, theo nguyên tác hỏng đâu sửa đấy. Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy và chống mối cho Đại Đình.

+ Tu bổ, tôn tạo Nhà Tả, Hữu mạc: Hạ giải toàn bộ công trình, tu bổ tôn tạo mới theo hình thức mặt bằng hình chữ nhật, tường thu hồi bít đốc, đắp hổ phù đầu hồi bằng vữa truyền thống, gồm ba gian, hai hàng chân cột gỗ và hàng cột hiên bằng đá xanh nguyên khối. Tường xây bằng gạch chỉ đặc. Mái có hình thức vì kèo theo kiêu giá chiêng, chồng giường, kẻ truyền liền bẩy, lợp ngói mũi hài. Các cấu kiện gỗ có đục trạm hoa văn, hệ cửa bức bàn thượng song hạ bản, cửa sổ chữ thọ đắp vữa truyền thống.

+ Xây dựng Nhà đón tiếp khách+ sắp lễ: Nhà đón tiếp khách + sắp lễ có mặt bằng hình chữ nhất kiểu nhà thu hồi bít đốc, đắp hổ phù đầu hoi bằng vữa truyền thống, gồm 5 gian, hai hàng chân cột gỗ và hàng cột hiên bằng đá xanh nguyên khối

+ Xây dựng Nhà thú từ - nhà bảo vệ: Nhà thủ từ được làm mới từ móng, vệ sinh khép kín. Nền lát gạch bát. Tường nhà vệ sinh ốp gạch men bóng cao 2,69m. Mái lợp ngói mũi hài. cấu kiện rui, hoành, cửa làm băng gô Lim, được phun quét hóa chất chống mối.

+ Tu bổ, tôn tạo nghi môn, bình phong: Hạ giải toàn bộ hạng mục trụ, bình phong hiện trạng. Tu bổ Nghi Môn trên vị trí quy hoạch trước cửa mặt đình. Hình thức Nghi môn gồm 4 trụ biểu 2 trụ lớn 2 trụ nhỏ, thiết kế theo kiểu Nghi môn tứ trụ truyền thống. Bình phong tại vị trí trục thần đạo chắn trước cửa đình. Toàn bộ bình phong được gia công, đục trạm bằng đá xanh Thanh Hóa nguyên khối. Hình thức hoa văn, con giống đục trạm theo đúng hình thức cổ truyền thống.

+ Tu bổ, tôn tạo hạng mục cổng phụ 1: Tu bổ cồng phụ trên vị trí, quy mô và hình thức hiện trạng. Phục hồi hoa văn con giống trên mái cổng.

+ Xây dựng hạng mục cổng phụ 2: Xây mới cổng phụ 2 với hình thức 2 trụ biểu bằng đá xanh Thanh Hóa, cổng sắt bảo vệ.

+ Xây dựng hạng mục nhà vệ sinh: Xây mới lại nhà vệ sinh theo hình thức phù hợp với kiến trúc truyền thống tại vị trí quy hoạch.

+ Tu bổ, tôn tạo hạng mục Giếng đình: Hạ giải hệ thống tường gạch lan can giếng đình. Xử lý nạo vét bùn đáy giếng. Xây cơi thành giếng theo cos quy hoạch tổng thể. Lắp đặt hệ thống lan can thành giếng bằng lan can đá xanh Thanh Hóa có đục trạm hoa văn đá cổ truyền thống.

+Tu bổ, tôn tạo hạng mục am hóa vàng: Hạ giải toàn bộ hạng mục công trình hiện trạng. Tu bổ lại hạng mục am hóa vàng trên vị trí theo quy hoạch tổng thể, theo quy mô, hình thức am hóa vàng theo kiểu kiến trúc cổ truyền thống.

+ Tu bổ tổng thể di tích: Xây dựng đồng bộ sân, tường rào, hạ tầng kỹ thuật, PCCC, cấp thoát nước ngoài nhà…đảm bảo yêu cầu của công trình

K ết quả đạt được trong quá trình thực hiện thi công xây dựng :

Ban QLDA đầu tư xây dựng Quận, các đơn vị thi công, tư vấn giám sát đã triển khai công tác quản lý chất lượng phù hợp với quy định, áp dụng biện pháp thi công tiên tiến, kiểm soát chặt chẽ vật liệu đầu vào;

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đã phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc phường thực hiện tốt công tác giám sát cộng đồng vì vậy chất lượng công trình được đảm bảo.

Dự án hoàn thành sẽ là một địa chỉ văn hóa đúng với định hướng gìn giữ và phát triển văn hóa nghệ thuật truyền thống của nhà nước

BQLDA

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh