y tế - giáo dục

Hội nghị tập huấn Nghị định 109/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định 176/NĐ-CP ngày 14/11/2013 cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ và các cơ sở dịch vụ xoa bóp trên địa bàn Quận
Ngày đăng 15/12/2017 | 08:27  | View count: 192

Ngày 02/12/2017, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hoàng Mai, phòng Y tế Quận đã tổ chức lớp tập huấn triển Nghị định số 109/NĐ-CP ngày 01/7/2016 và Nghị định số 176/NĐ-CP ngày 14/11/2013 cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ và các cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage) trên địa bàn Quận

     Về dự hội nghị có đồng chí Tô Tử Anh, Phó phòng Hành nghề Sở Y tế Hà Nội làm báo cáo viên; Lãnh đạo UBND Quận; Phó chủ tịch phụ trách VHXH 14 phường, Trạm trưởng Trạm Y tế 14 phường, cán bộ phường quản lý các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ và dịch vụ xoa bóp massage, và chủ các cơ sở  kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ và các cơ sở dịch vụ xoa bóp (massage) trên địa bàn Quận.

     Đồng chí Tô Tử Anh đã thay mặt hội nghị phổ biến nội dung Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Nghị định số 176/NĐ-CP ngày 14/11/2013 về các hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

     Qua buổi tập huấn các cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ và massage đã nhận thức, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về các điều kiện hành nghề, các hình thức xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực để quán triệt các vi phạm quy chế xảy ra trong quá trình hoạt động. Làm thủ tục hoạt động theo quy định tại Điều 37, 38 và khoản 2 điều 50 của Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 cảu Chính phủ.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận