y tế - giáo dục

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm quận Hoàng Mai năm 2018
Ngày đăng 03/05/2018 | 02:55  | View count: 114

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm quận Hoàng Mai năm 2018 với chủ đề “Tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm” kéo dài từ 15/4/2018 - 15/5/2018

     Mục tiêu của kế hoạch nhằm tăng cường công tác giáo dục, truyền thông, thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến ATTP; đề cao vai trò, trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong việc thực thi pháp luật về ATTP; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm ATTP tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, các làng nghề; tăng cường vai trò giám sát của các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và người tiêu dùng đối với việc thực thi pháp luật về ATTP của các cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; đồng thời giảm thiểu ngộc độc do sử dụng thực phẩm không an toàn.

     “Tháng hành động” năm 2018 là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về ATTP trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể và các bệnh truyền qua thực phẩm do sử dụng sản phẩm thực phẩm không an toàn.

     Gắn trách nhiệm của UBND các cấp, các đoàn thể chính trị xã hội để tập trung sự chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho công tác ATTP; nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa chính quyền địa phương và các đoàn thể chính trị xã hội trong đảm bảo ATTP; phát huy trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác đảm bảo ATTP.

     Công tác kiểm tra liên ngành thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật nhằm mục đích đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về ATTP, việc triển khai “Tháng hành động” năm 2018 của các cấp, các ngành; việc thực hiện các quy định của pháp luật về đảm bảo ATTP trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm rau, thịt nhằm hướng tới chủ đề của tháng hành động vì ATTP năm 2018 là “Tăng cường trách nhiệm của người sản, xuất kinh doanh thực phẩm”. Thông qua đợt kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về đảm bảo ATTP, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận