y tế - giáo dục

Thực hiện chương trình phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn quận Hoàng Mai giai đoạn 2017-2020
Ngày đăng 08/05/2018 | 04:20  | View count: 540

UBND quận Hoàng Mai ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 23/4/2018 về Thực hiện Chương trình phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn quận Hoàng Mai giai đoạn 2017-2020. Theo đó mục tiêu chung là đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chủ động phòng ngừa và phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm nhằm giảm thiểu bạo lực học đường trên địa bàn quận Hoàng Mai

     Mục tiêu cụ thể:

     -100% các cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng, chống bạo lực học đường cho cán bộ, nhà giáo và học sinh.

     - 100% các cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường; rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

     - 100% các cơ sở giáo dục công khai kế hoạch và các kênh tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường; thực hiện các biện pháp can thiệp, hỗ trợ kịp thời khi có học sinh bị bạo lực học đường.

     - 100% các cơ sở giáo dục xây dựng và triển khai thực hiện bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

     - 100% cơ quan quản lý giáo dục ở địa phương và cơ sở giáo dục có quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương về phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc bạo lực học đường.

     Chương trình tập trung vào 6 nhiệm vụ, giải pháp gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống bạo lực học đường. Tích hợp nội dung phòng, chống bạo lực học đường vào các hoạt động giáo dục, nội dung chương trình, sách giáo khoa. Xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện trong cơ sở giáo dục. Nâng cao năng lực, phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên các cơ sở giáo dục. Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Kiểm tra, giám sát và xử lý về bạo lực học đường.

     Cụ thể, xây dựng tài liệu, tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật của người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo dục, gia đình người học và cộng đồng về mối nguy hiểm và hậu quả của bạo lực học đường và trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác và ngăn ngừa hành vi bạo lực học đường. Tuyên truyền các gương điển hình trong công tác phòng, chống bạo lực học đường trên các trang web, cổng thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác cho người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong cơ sở giáo dục, gia đình người học và cộng đồng.

     Tăng cường lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh trong nội dung, chương trình môn học, hoạt động giáo dục của chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Lồng ghép, tích hợp nội dung, kiến thức về bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường vào kế hoạch giáo dục của cơ sở giáo dục. Giáo dục, trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng về phòng, chống bạo lực học đường và phòng, chống bạo hành trẻ em cho người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên của cơ sở giáo dục và gia đình người học.

     Xây dựng và thực hiện có hiệu quả bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong cơ sở giáo dục. Hằng năm, cơ sở giáo dục có bản cam kết với cơ quan quản lý cấp trên về việc đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và không có bạo lực. Tổ chức triển khai hoạt động tư vấn tâm lý trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Tổ chức hiệu quả các hoạt động trải nghiệm, tập thể có tính cộng đồng - xã hội nhằm tạo cơ hội cho người học được tham gia các hoạt động trải nghiệm thực tế, góp phần định hướng thẩm mỹ lành mạnh, giáo dục kỹ năng sống, hình thành và phát triển nhân cách. Thực hiện các phương pháp giáo dục tích cực, không bạo lực đối với người học. Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, giao lưu, hội nghị, hội thảo và các hình thức phù hợp khác để người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên được bày tỏ các kiến nghị, sáng kiến, nguyện vọng đối với các cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, cá nhân...

     Các cơ sở giáo dục thiết lập các kênh thông tin về bạo lực học đường của cơ sở giáo dục như hộp thư góp ý, đường dây nóng, hệ thống camera giám sát và các hình thức khác. Theo dõi, thống kê và phân tích các nhóm đối tượng có nguy cơ bạo lực học đường. Thiết lập kênh thông tin liên lạc giữa cơ sở giáo dục và gia đình người học để tăng cường phối hợp quản lý, xử lý các tình huống liên quan tới bạo lực học đường. Xây dựng và áp dụng các công cụ phòng ngừa, giải quyết các nguy cơ xảy ra bạo lực học đường. Xây dựng cơ chế phối hợp và quy trình xử lý đối với các tình huống bạo lực học đường. Xây dựng hệ thống thu thập, phân tích thông tin điện tử về bạo lực học đường của ngành Giáo dục.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận