y tế - giáo dục

Lễ phát động tham gia cuộc thi Tìm hiểu Bộ Luật Hình sự năm 2015 đối với ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai
Ngày đăng 01/06/2018 | 10:39  | View count: 340

Thực hiện Công văn số 1862/SGDĐT-VP ngày 18/5/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc triển khai, thực hiện cuộc thi Tìm hiểu Bộ Luật Hình sự năm 2015; chiều ngày 24/5/2018, tại trường THCS Trần Phú, ngành GD&ĐT Quận đã tổ chức Lễ phát động tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015”. Dự Lễ phát động có các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên phòng GD&ĐT Quận, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS và các đồng chí giáo viên làm Tổng phụ trách Đội các trường THCS trên địa bàn Quận

     Những năm qua, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật được Thủ đô Hà Nội tổ chức thường xuyên và đã trở thành kênh tuyên truyền pháp luật hiệu quả của Thủ đô. Nội dung các cuộc thi được lựa chọn thiết thực như thi tìm hiểu Bộ luật Dân sự, thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Hình thức thi đa dạng, phong phú từ thi viết, thi sân khấu hóa, thi trực tuyến qua mạng đã thu hút được sự tham gia đông đảo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn Thành phố. Các cuộc thi cũng đã thể hiện được tạo sức lan tỏa lớn, khơi dậy phong trào tìm hiểu pháp luật sôi nổi trên địa bàn Thủ đô nói chung, trên địa bàn quận Hoàng Mai và ngành Giáo dục và Đào tạo Quận nói riêng.

     Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) được ban hành thể hiện sự quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước trong việc tiếp tục thể chế hóa chủ trương cải cách tư pháp của Đảng. Cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 liên quan đến lĩnh vực hình sự, đặc biệt là yêu cầu bảo vệ quyền con người, quyền công dân; tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo khung pháp luật hình sự hữu hiệu nhằm tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân; bảo vệ và thúc đẩy phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của nước ta.

     Bộ luật có nhiều nội dung mới, trong đó có những nội dung mang tính đột phá trên tinh thần đổi mới nhận thức, thể hiện rõ tính hướng thiện, tính nhân đạo như: Mở rộng áp dụng các hình phạt ngoài tù; hạn chế hình phạt tử hình; tiếp tục nhân đạo hóa chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội trên tinh thần vì lợi ích tốt nhất của các em. Cùng với đó, cũng thể hiện tinh thần kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm.

     Để Bộ luật nhanh chóng đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, ngành Giáo dục Hoàng Mai đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của Bộ luật đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh các trường THCS trên địa bàn Quận. Phòng GD&ĐT đã ban hành Công văn số168/KH-PGD&ĐT ngày 03/4/2018 về việc tham gia cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” đối với Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai. Cuộc thi Tìm hiểu Bộ luật Hình sự 2015 sẽ giúp các quy định mới ngấm dần vào nhận thức của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh THCS quận Hoàng Mai. Từ đó tạo chuyển biến trong hành động, ứng xử.

     Với ý chí và sự ham học hỏi của các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai, cuộc thi là một sân chơi bổ ích và hứa hẹn sẽ đạt được kết quả cao./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận