y tế - giáo dục

Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở khối trường học: Mầm non Hoàng Liệt, tiểu học Đại Kim, THCS Thanh Trì
Ngày đăng 27/06/2018 | 11:15  | View count: 740

Căn cứ Kế hoạch số 102-KH/BCĐ ngày 8/5/2018 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ quận Hoàng Mai kế hoạch Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở năm 2018. Đoàn Kiểm tra BCĐ xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở quận Hoàng Mai đã tổ chức tiến hành kiểm tra về việc thực hiện trong năm học 2017-2018 tại 03 trường học, đại diện các khối lớp trong quận Hoàng Mai: Mầm non Hoàng Liệt, Tiểu học Đại Kim, THCS Thanh Trì

     Thành viên Đoàn kiểm tra của Quận: Đồng chí Nguyễn Đức Hải, UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy - Phó trưởng đoàn, Chủ trì kiểm tra; đồng chí Trần Quý Thái, QUV, Phó Chủ tịch UBND quận - Phó trưởng đoàn; đồng chí  Trương Thu Hà, Phó Trưởng phòng GD&ĐT quận và các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra cùng tham dự buổi kiểm tra có các đồng chí đại biểu, lãnh đạo cấp ủy chính quyền các phường tại các đơn vị kiểm tra: Phường Hoàng Liệt, Đại Kim, Thanh Trì. Tại các nhà trường học: thành viên dự kiểm tra bao gồm Ban Chi ủy chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường, (Hiệu trưởng, các hiệu phó, cấp ủy) Ban thanh tra nhân dân, đại diện Hội cha mẹ học sinh, các đoàn thể, liên tịch nhà trường

     Trường Mầm non Hoàng Liệt

     Đặc điểm nhà trường: 6 điểm trường trên địa bàn phường Hoàng Liệt, nhà trường có 23 lớp với 1064 học sinh. Tổng số cán bộ giáo viên công nhân viên người lao động 80 trong đó có 20 đồng chí Đảng viên. Cơ sở vật chất nhà trường cơ bản được đảm bảo theo quy định, hiện nay tại khu sân trường Tứ kỳ xuống cấp nghiêm trọng, khi có mưa là sân trường ngập, đã phê duyệt phương án xây dựng trường tuy nhiên trong thời gian chờ thi công nhà trường cũng đề nghị Quận và phường giúp cho việc tiêu thoát nước.

     Tổng hợp ý kiến: tại buổi kiểm tra đã có 13 ý kiến phát biểu: Đối với trường mầm non việc chăm trẻ được tập trung chú ý, đảm bảo các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo dinh dưỡng nuôi trẻ. Với điều kiện các điểm trường lẻ không tập trung nhà trường đã phân công cụ thể từng tổ nhóm giáo viên, người lao động phụ trách từng nội dung do đó việc nhận và cung cấp phân chia cho các điểm trường được thực hiện tốt đó cũng thể hiện rõ việc thực hiện quy chế dân chủ. Việc phân giáo viên dạy, trông và chăm trẻ các lứa tuổi, các địa điểm cũng được nhà trường thảo luận và nhất trí cao để mỗi giáo viên đều yên tâm dạy và trông trẻ tại các điểm trường. Việc thu kinh phí đối với các khoản phải đóng góp và thỏa thuận được nhà trường công khai, thông báo để cha mẹ phụ huynh và các tổ chuyên môn của nhà trường nắm rõ, thực hiện nghiêm túc.

     Đối với việc kiểm tra về việc nuôi trẻ: chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm nhà trường thực hiện tốt, chăm lo sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ. Đối với việc tuyển sinh, phân tuyến tuyển sinh của nhà trường cần đảm bảo công khai để không có việc khiếu nại, đơn thư. Quy chế giảng dạy để đảm bảo quyền lợi cho giáo viên. Nhà trường cũng cần quan tâm đến tình hình an ninh trước cổng trường, các hàng quán bán hàng, đảm bảo giao thông cho việc đón trả trẻ.

     Trường học Tiểu học Đại Kim

     Đối với bậc tiểu học nhà trường vừa dạy vừa chăm trẻ do đó giáo viên và người lao động của nhà trường cũng rất chủ động trong công việc. Trình độ giáo viên của trường 100% đạt chuẩn và trên chuẩn, đội ngũ giáo viên 42/59, có 26 lớp, 1360 Học sinh, hiện có 21 phòng học; Nhà thể chất 01, phòng thư viện 01, phòng truyền thống 01, phòng Ban giám hiệu: 02, phòng tin học 01, phòng Tiếng Anh 01, phòng đồ dùng 01, phòng Đoàn Đội 01, phòng kế toán 01, phòng Hội đồng 01. Cùng với các trường bạn nhà trường có một số khó khăn: trường nằm trong khu vực đô thị hóa nhanh, số học sinh tăng nhanh dẫn đến sĩ số học sinh trên một lớp cao (56 Học sinh/lớp), thiếu phòng học nên phải học luân phiên (26 lớp/21 phòng học). Việc đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng sư phạm, công tác chủ nhiệm lớp của một số GV còn hạn chế. Một số nhân viên trong trường kiêm nhiệm công việc (do trường hạng 2) nên hiệu quả công việc chưa cao.

     Trường THCS Thanh Trì

     Nhiều năm thành tích dạy và học của nhà trường được xếp loại tốt, năm học 2017-2018 đồng chí giáo viên dạy môn Giáo dục công dân đạt giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố. Học sinh tốt nghiệp hàng năm từ 86 đến 90 %. Thi đỗ vào các trường PTTH công lập đạt tỷ lệ cao. Nhà trường tổ chức triển khai tốt các hoạt động, đảm bảo công khai dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của đội ngũ giáo viên người lao động và học sinh, không có đơn thư khiếu nại đối với hoạt động của nhà trường, Ban Giám hiệu nhà trường cũng như đội ngũ giáo viên.

     Mặc dù hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường đã xuống cấp, Trường đã được xây dựng tại địa điểm mới. Tuy nhiên, nhà trường đã tổ chức một số hình thức để tự sửa chữa bổ sung phục vụ đáp ứng được việc dạy và học của giáo viên và học trong nhà trường.

     Tại buổi kiểm tra của trường đã có 15 Ý kiến phát biểu và trả lời, trao đổi làm rõ nội dung của thành viên đoàn đã nêu: Kiến nghị của nhà trường: cấp quận tiếp tục qun tâm để nhà trường có điều kiện đảm bảo việc dạy và học trong thời gian chờ trường mới được xây dựng xong, việc đồi cây trong sân trường cần được đảm bảo việc sói mòn bùn đất ra sân trường mỗi khi trời mưa.

     Về đánh giá chung:

     Các Nhà trường đã thực hiện tốt các văn bản để triển khai việc thực hiện Quy chế dân chủ trong trường. các quy chế cần thực hiện đã xây dựng cơ bản tốt. Đã lưu trữ Văn bản về thực hiện QCDC ở cơ sở cấp Trung ương, Thành phố, Quận. Tuy nhiên, căn cứ pháp lý, thể thức văn bản cần tập trung hoàn thiện và cập nhật văn bản mới nhất, để đảm bảo hiệu lực pháp lý, thực hiện việc rà soát, bổ sung:

     Kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Hải- UVTV, Trưởng Ban Dân vận, phó trưởng đoàn kiểm tra Quận:

     - Thành phần dự họp của các nhà trường đều nghiêm túc đầy đủ theo đúng kế hoạch 102 của Quận.

     - Xây dựng báo cáo thực hiện nhiệm vụ, nêu khái quát tình hình của nhà trường;

     - Đã kiện toàn BCĐ, tập trung xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ rõ việc cho từng đồng chí trong Ban Chỉ đạo.

     Qua ý kiến trao đổi của thành viên đoàn Kiểm tra, các nhà trường cần tập trung thực hiện:

     - Xây dựng tổng hợp hoàn thiện bổ sung số liệu vào báo cáo các việc đã thực hiện trong nhiệm vụ gắn với QCDC

     - Các quy định và căn cứ pháp lý chỉnh sửa, cập nhật văn bản thực hiện, để tập thể bàn bạc trao đổi đóng góp ý kiến, hoàn thiện ban hành quy chế, quy định chính thức và tổ chức thực hiện.

     - Căn cứ tình hình đặc điểm của từng trường: Trường Mầm non Hoàng Liệt tại 6 diểm trường: tập trung cho việc phân công giáo viên, tuyển sinh học sinh, việc đảm bảo chăm nuôi trẻ, vệ sinh an toàn thực phảm ding dưỡng cho trẻ. Trường THCS Thanh Trì đang được đầu tư xây dựng cơ sở mới, đảm bảo việc dạy và học trong thời gian chờ trường xây dựng xong phối hợp các tổ chức, phường Thanh Trì giám sát việc xây dựng; đồng thời đề nghị gói đẩu tư thiết bị phục vụ việc dạy và học của nhà trường cần được tiến hành đồng bộ để đảm bảo tiến độ thời gian. khi trường xây dựng xong, trang thiết bị được lắp đặt tránh thời gian phải chờ, không đồng bộ. Trường Tiểu học Đại Kim học luân phiên đảm bảo hiệu quả chất lượng dậy và học, việc tuyển dụng người lao động cần chú ý công khai tiêu chuẩn để trách việc mất dân chủ.

     Tập trung:        

     1. Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Quy chế dân chủ: bằng các hình thức khác nhau, cụ thể các nội dung, rõ việc, kỹ về phương pháp cách thức thực hiện, tuyên truyền sâu rộng đến các tổ chức, các giáo viên nhân viên trong nhà trường để thực hiện.

     2. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát: bàn biện pháp, ra nghị quyết thống nhất thực hiện từng nội dung, từng nhiệm vụ của đơn vị, những điểm còn tồn tại có giải pháp để tập trung thực hiện; những điểm mạnh, riêng biệt, nổi bật của từng nhà trường.

     3. Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, phân công cụ thể trách nhiệm từng thành viên Ban chỉ đạo, từng bộ phận chuyên môn, trong từng nội dung của quy chế quy ước gắn với nhiệm vụ của nhà trường, gắn với các đợt thi đua để đạt hiệu quả tốt nhất.

     4. Xây dựng kế hoạch kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy chế dân chủ: đánh giá kết quả, tồn tại hạn chế, đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện.

     5. Thực hiện tốt Chỉ thị số 30-CT/TW về thực hiện QCDC ở cơ sở; Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ chính trị (khóa XI) và Quyết định 6525-QĐ/TU của Thành ủy Hà Nội, Quyết định số 04/2000/QĐ- BGD và ĐT; Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013, nghị quyết hội nghị trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Kế hoạch số 110-KH/QU ngày 11/6/2018, Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Xây dựng đủ các quy chế thực hiện đảm bảo hiệu quả của việc triển khai thực hiện Quy chế Dân chủ trong nhà trường. Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP: Quy chế thực hiện dân chủ của nhà trường; Quy chế hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Quy chế phối hợp hoạt động của các tổ chức trong nhà trường; Quy chế Quy tắc ứng xử của giáo viên, người lao động; Quy chế Quy tắc ứng xử nơi công cộng; Quy chế Công khai Tài chính (chi tiêu nội bộ); Quy chế Quản lý Tài sản công.Quy chế trong công tác tuyển dụng, đào tạo, đề bạt, khen thưởng; Quy chế Nội bộ nhà trường. Căn cứ  đặc điểm cụ thể của trường có thể xây dựng quy chế với nội dung phù hợp để thực hiện tốt QCDC trong nhà trường. Căn cứ pháp lý của từng ngành, chuyên môn: Giáo dục, tài chính, xây dựng….Văn bản có hiệu lực thi hành

     6. Xây dựng Thương hiệu của nhà trường: Nâng cao chất lượng dạy học

Đồng chí Nguyễn Đức Hải - UVTV, Trưởng ban Dân vận trao đổi với đoàn tại trường tiểu học Đại Kim

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận