y tế - giáo dục

Cấp học Mầm non quận Hoàng Mai tổ chức bồi dưỡng chuyên môn hè 2023 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non.
Ngày đăng 18/08/2023 | 17:25  | View count: 85

Thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng chuyên môn hè năm 2023, cấp học Mầm non quận Hoàng Mai đã tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề cho cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non công lập và ngoài công lập trên địa bàn Quận tại trường mầm non Tương Mai.

Các lớp bồi dưỡng diễn ra trong 05 ngày (từ ngày 07/8 đến ngày 11/8/2023) với hơn 500 lượt cán bộ quản lý và giáo viên tham gia gồm 03 chuyên đề cụ thể như sau: ngày 07/8 - 08/8/2023 bồi dưỡng chuyên đề “Tổ chức dạy học theo dự án tiếp cận các phương pháp giáo dục tiên tiến”; ngày 09/8 - 10/8/2023 bồi dưỡng chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục tiếp cận phương pháp giáo dục Reggio Emilia”; ngày 11/8/2023 bồi dưỡng chuyên đề “Quản lý hành vi tích cực cho trẻ trong trường mầm non”. Mỗi chuyên đề bồi dưỡng đã mang lại cho các học viên những nội dung thiết thực, giúp giáo viên ứng dụng linh hoạt vào công tác chăm sóc và giáo dục trẻ.

Chuyên đề “Tổ chức dạy học theo dự án tiếp cận các phương pháp giáo dục tiên tiến” do Thạc sĩ Vũ Thanh Huyền - Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương giảng dạy. Giảng viên đã căn cứ thực tế triển khai dạy học theo dự án của các trường mầm non trên địa bàn Quận để giúp giáo viên có kỹ năng lựa chọn, xây dựng, phát triển dự án học tập phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và khả năng của trẻ. Đồng thời giúp giáo viên hiểu rõ vai trò, tầm quan trọng của dạy học dự án, từ đó tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc phát hiện và tận dụng mọi cơ hội học tập thông qua dự án cho trẻ .  

Tại lớp bồi dưỡng chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục tiếp cận phương pháp giáo dục Reggio Emilia” do Thạc sĩ Nguyễn Cẩm Giang và Tiến sĩ Phạm Thị Thu - Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương hướng dẫn. Các giáo viên mầm non đã lĩnh hội được cách xây dựng môi trường sư phạm sáng tạo, hiệu quả từ việc tận dụng các nguyên vật liệu dễ kiếm tìm. Bên cạnh đó, giảng viên đã giúp các học viên hiểu rõ phương pháp giáo dục Reggio Emilia đề cao vai trò của giáo viên là người dẫn dắt, hướng dẫn và luôn luôn lắng nghe, quan sát trẻ để phát hiện năng lực thực sự của trẻ, giúp trẻ phát triển năng lực cá nhân. Dưới sự dẫn dắt của 02 giảng viên, các học viên đã được tiếp cận những giá trị cốt lõi của phương pháp giáo dục tiên tiến Reggio Emilia để từ đó về áp dụng xây dựng vào môi trường học của lớp, trường phù hợp với điều kiện thực tế.

Đến với lớp bồi dưỡng chuyên đề “Quản lý hành vi tích cực cho trẻ trong trường mầm non” do Tiến sĩ Trần Văn Tính - Giảng viên trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương giảng dạy, các học viên lại được tiếp cận với kỹ năng phân tích vai trò, đặc điểm của việc quản lý hành vi của trẻ mầm non, nhận biết được những nguyên nhân của hành vi có vấn đề ở trẻ và cách thức khắc phục, có được một số kỹ thuật để quản lý hành vi của trẻ mầm non, từ đó vận dụng những kiến thức đã học để tạo ra môi trường phát triển tích cực, khuyến khích hành vi tốt và xây dựng nền tảng cho sự phát triển toàn diện của trẻ.   

Các lớp bồi dưỡng chuyên đề hè 2023 của cấp học Mầm non quận Hoàng Mai đã kết thúc tốt đẹp. Có thể nói, lớp bồi dưỡng đã giúp các đồng chí cán bộ quản lý và giáo viên tiếp cận với cách xây dựng môi trường giáo dục sáng tạo, ứng dụng các phương pháp giáo dục tiên tiến hiệu quả vào công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Sau lớp tập huấn, trên tinh thần chỉ đạo của phòng GD&ĐT, các nhà trường sẽ vận dụng linh hoạt, sáng tạo các nội dung được tập huấn vào việc xây dựng kế hoạch giáo dục, đổi mới cách tổ chức hoạt động cho trẻ, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong năm học mới 2023-2024./.

Nguồn: phòng GD&ĐT

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh