an ninh - quốc phòng

Tuyên truyền về Chỉ thị 04/CT-Ttg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ
Ngày đăng 16/03/2018 | 09:54

Tuyên truyền về Chỉ thị 04/CT-Ttg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện

Chi tiết xem tại đây

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận