an ninh - quốc phòng

Ban Dân vận Quận ủy và Công an quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị khảo sát chương trình phối hợp công tác dân vận giữa khối vận phường và công an phường trên địa bàn Quận
Ngày đăng 28/08/2018 | 17:41

Thực hiện Kế hoạch số 86-KH/BDVQU-CAQ ngày 16, 17, 20/8/2018, Ban Dân vận Quận ủy và Công an quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị khảo sát chương trình phối hợp công tác dân vận giữa khối vận phường và công an phường trực tiếp tại 4 đơn vị: phường Đại Kim, Thịnh Liệt, Hoàng Văn Thụ và Vĩnh Hưng

     Về phía đoàn khảo sát Quận, có đồng chí Nguyễn Đức Hải - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy - Trưởng Đoàn; đồng chí Đào Minh Chi - Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; đồng chí chỉ huy và cán bộ công an Quận. Tham dự Hội nghị khảo sát có đầy đủ thành phần tiếp đoàn của phường: Bí thư, phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Trưởng Công an phường, Trưởng khối vận, các đoàn thể chính trị phường, trưởng ban bảo vệ tổ dân phố, đại diện Bí thư chi bộ Khu dân cư.

     Tại các đơn vị khảo sát, đồng chí Nguyễn Đức Hải - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy - Trưởng đoàn khảo sát quán triệt rõ yêu cầu, mục đích Hội nghị khảo sát nhằm đánh giá công tác tham mưu của Khối vận phường, Công an phường với cấp ủy và chính quyền trong việc quán triệt, triển khai, thực hiện các Chỉ thị, kế hoạch của TW, Thành ủy, UBND Thành phố về công tác dân vận; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận trong hoạt động của đơn vị. Đây là một trong những hoạt động hướng về cơ sở, giúp cơ sở làm rõ những kết quả đạt được, chưa được, chỉ rõ những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân; trên cơ sở đó đề ra những giải pháp hữu hiệu nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng việc thực hiện công tác dân vận và phối hợp thực hiện công tác dân vận trong thời gian tiếp theo.

     Tiếp theo, Đại diện Đảng ủy phường trình bày Báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận giữa khối vận phường và công an phường. Ngoài trình bày báo cáo, các đơn vị được khảo sát chuẩn bị các văn bản, nội dung liên quan tới chương trình phối hợp giữa khối vận phường và công an phường. Nhìn chung, Đảng ủy các phường đã chỉ đạo tốt việc xây dựng triển khai thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Khối vận với Công an phường và các đơn vị liên quan. Làm tốt công tác tham mưu Đảng ủy, HĐND, UBND phường về công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước, nhất là công tác đảm bảo an ninh trật tự. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác tôn giáo, công tác tiếp nhận khai báo tạm trú, công tác tiếp nhận, giải quyết thông tin tố giác tội phạm, công tác vận động mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Làm tốt công tác tham mưu Đảng ủy phường chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với công an phường, khối vận phường tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách giải phóng mặt bằng. Từ đó đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa khối vận phường và công an phường hiệu quả, ngày một tốt hơn, ý thức của cán bộ, chiến sỹ về công tác dân vận được nâng lên thể thể hiện qua kết quả nhiệm vụ được giao, tinh thần trách nhiệm trong công tác, thái độ phục vụ nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, góp phần xây dựng địa bàn phường trật tự, an toàn, văn minh. 

     Tại Hội nghị, các đồng chí trong Đoàn khảo sát đã gợi mở những vấn đề và cùng trao đổi với phường công tác phối hợp giữa khối vận phường và công an phường cũng như việc phối hợp giữa chi bộ khu dân cư với cảnh sát khu vực. Hội nghị đã trao đổi thẳng thắn, làm rõ những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, những mô hình hay, cách làm tốt và chia sẻ những khó khăn vướng mắc nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới. Cụ thể chương trình phối hợp thực hiện trên nhiều lĩnh vực như: công tác phối hợp trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chính sách giải phóng mặt bằng tại địa phương; công tác trật tự xây dựng, công tác quản lý đô thị; công tác thuế; công tác quản lý tạm trú, tạm vắng; việc thực hiện quy ước tổ dân phố “Văn minh - an toàn - sạch đẹp”

     Phát biểu Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hải - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị đã đạt được cũng như ý nghĩa của Hội nghị khảo sát chương trình phối hợp. Qua khảo sát, Ban Dân vận Quận ủy và Công an Quận có được sự đánh giá sâu sát, cụ thể để tham mưu Quận ủy, Thành phố chỉ đạo chung, đồng thời lắng nghe, tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ cơ sở góp phần nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp thời gian tới. Đồng chí nhấn mạnh công tác phối hợp giữa khối vận phường và công an phường cần tập trung một số nhiệm vụ như: thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch các thông tin liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thuế, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự án xây dựng… trong quá trình tuyên truyền vận động xác định rõ đối tượng, vai trò, trách nhiệm của từng thành viên trong tổ công tác; xây dựng kế hoạch, tổng hợp báo cáo đánh giá chi tiết quá trình tuyên truyền, vận động nhân dân; tạo điều kiện hỗ trợ tổ dân vận thực hiện tốt nhiệm vụ.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận