an ninh - quốc phòng

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2019
Ngày đăng 06/03/2019 | 14:39

UBND quận Hoàng Mai vừa ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND về tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật phòng, chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Quận năm 2019. Việc kiểm tra nhằm tăng cường hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm, phát huy vai trò của các ngành trong việc phối hợp kiểm tra, thanh tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm. Kịp thời phát hiện hành vi vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính, kiến nghị UBND quận xử lý theo quy định của pháp luật

     Hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm. Qua kiểm tra năm bắt, tổng hợp tình hình chấp hành pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn, báo cáo UBND và Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm Quận, đề xuất giải pháp phòng, chống mại dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn quận Hoàng Mai.

     Đội kiểm tra liên ngành 178 Quận kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động phòng, chống tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm theo quy điịnh tại Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm, Nghị định 178/2004/NĐ-CP ngày 15/10/2004 của Chính phủ. Đội kiểm tra liên ngành 178 tích cực kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng quy định trong công tác phòng, chống mại dâm.

     Đối tượng kiểm tra gồm các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm như: khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, nhà trọ, biệt thự kinh doanh du lịch, căn hộ kinh doanh du lịch, căn hộ cho thuê, vũ trường, quán bar, quán karaoke, massage xông hơi, xoa bóp bấm huyệt, tắm hơi, tắm nóng lạnh, cắt tóc, tẩm quất gội đầu thư giãn, cà phê đèn mờ trên địa bàn quận Hoàng Mai.

     Theo đó, định kỳ và đột xuất Đội kiểm tra Liên ngành 178 Quận tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm trên địa bàn Quận. Chú trọng các địa bàn phức tạp về tệ nạn xã hội.

     Tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ có tính chất phức tạp tại địa phương do phường đề xuất hoặc đơn thư tố giác của nhân dân; Tập trung lực lượng tăng cường kiểm tra tại các khách sạn, nhà nghỉ; các loại hình kinh doanh dịch vụ massage, Bar rượu mạnh, gội đầu thư giãn, cà phê đèn mờ có hoạt động mại dâm trá hình và nghi tổ chức kích dục trên địa bàn Quận. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các quy định pháp luật liên quan đến công tác phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống mại dâm cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ và nhân dân trên địa bàn.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận