an ninh - quốc phòng

Triển khai công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn quận năm 2019
Ngày đăng 25/03/2019 | 13:53

Ma túy được coi là hiểm họa đối với loài người và đã thực sự trở thành vấn đề nóng bỏng, vượt qua biên giới của mỗi quốc gia. Ma túy làm ảnh hưởng rất lớn đến nhiều mặt của đời sống xã hội: Nó trực tiếp phá vỡ hạnh phúc gia đình của những người mắc nghiện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ, trí tuệ và nhân cách của người nghiện ma tuý, là mối hiểm hoạ đối với tương lai, nòi giống dân tộc, để lại hậu quả nghiêm trọng cho thế hệ mai sau đồng thời nó còn tác động xấu đến an ninh trật tự, sự ổn định và sự phát triển của xã hội

     Phòng, chống tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn nghiện ma tuý nói riêng hiện nay đã và đang trở thành các chương trình toàn cầu. Ngày18/3/2019, UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND về việc triển khai công tác cai nghiện - quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2019. Theo đó, bên cạnh việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, Kế hoạch sẽ triển khai thực hiện một số nội dung trọng tâm, đó là: Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Thành phố về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú. Phát huy vai trò, trách nhiệm của UBND phường và sự phối hợp của các Ban, ngành, đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.

     Mặt khác, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dự phòng và điều trị nghiện may túy nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy, kiềm chế sự gia tăng số người nghiện mới, nâng cao sức khỏe cho người nghiện ma túy, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức điều trị, theo hướng tăng dần số người được điều trị tại cộng đồng và khuyến khích tự nguyện cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện, tăng cường công tác quản lý hỗ trợ sau cai nghiện tại cộng đồng.

     Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động mô hình Câu lạc bộ B93 ở phường Tương Mai; Tích cực phát huy vai trò của lực lượng tình nguyện viên trong công tác tuyên truyền toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, mại dâm và HIV/AIDS.

     Thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ theo hướng điều trị, hỗ trợ xã hội để người nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng. Đảm bảo 100% số người đã cai nghiện bắt buộc và cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện trở về cộng đồng được quản lý sau cai. Phân công Tình nguyện viên Đội công tác xã hội tình nguyện, thanh niên tình nguyện, hội viên các đoàn thể, quản lý giúp đỡ sau cai nghiện ma túy. Tăng cường công tác hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm cho người sau cai nghiện tại nơi cư trú.

     Tổ chức xét duyệt đưa ra khỏi danh sách quản lý người nghiện của địa phương với những người đã hoàn thành thời gian cai nghiện tại Trung tâm, có đủ 02 năm không tái nghiện, người đã hoàn thành thời gian quản lý sau cai tại Trung tâm, tại nơi cư trú (Hướng dẫn số 338/HD-LĐTBXH ngày 07/02/2019 của Sở Lao động Thương binh và xã hội).

     Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, quản lý, theo dõi, chẩn đoán, cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khỏe, tư vấn tâm lý cho người không có nơi cư trú ổn định tại các cơ sở cai nghiện được giao nhiệm vụ lưu trú tạm thời.

     Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác cai nghiện ma túy, hiểu biết về cơ chế gây nghiện, điều trị, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy cho đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng. Đặc biệt là đội ngũ cán bộ phường tham gia tổ công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

     Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội, Đội công tác xã hội tình nguyện và cán bộ làm công tác cai nghiện và quản lý sau cai tại cộng đồng.

     Kế hoạch đề ra những chỉ tiêu cơ bản: Cai nghiện bắt buộc cho 45 người nghiện; hỗ trợ vay vốn việc làm cho người sau cai nghiện 01 người; cai nghiện tại gia đình, cộng đồng (Nghị định 94/2010/NĐ-CP): 40 người; cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm theo Đề án thí điểm: 120 người; duy trì hoạt động 01 Câu lạc bộ quản lý sau cai (B93), câu lạc bộ có số buổi và thành viên tham gia sinh hoạt đều đặn, hiệu quả./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận