an ninh - quốc phòng

Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019
Ngày đăng 08/04/2019 | 17:20

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, năm 2019 dưới sự tác động của EL Nino và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền nước ta có thể nhiều hơn so với trung bình nhiều năm và có nguy cơ xuất hiện các cơn bão có cấp độ từ 12-16 trên biển Đông, thủ đô Hà Nội là vùng chịu ảnh hưởng của bão sớm trong điều kiện biến đổi khí hậu; các sự cố về thiên tai, cháy nổ, sập đổ công trình, hóa chất độc xạ, tiềm ẩn nguy cơ rất cao; dịch bệnh bùng phát, gây hậu quả nghiêm trọng về người, tài sản của nhà nước, Quân đội, Nhân dân, sẵn sàng ứng phó với bão mạnh và siêu bão năm 2019

     Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo đảm đời sống, sản xuất của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội bền vững trên địa bàn Quận. UBND quận Hoàng Mai Chỉ thị:

     Tuyên truyền quan điểm chỉ đạo trong công tác PCTT của thành phố là chủ động phòng, chống; đối phó kịp thời; khắc phục khẩn trương, có hiệu quả trong mọi tình huống có thể xảy ra; tuyên truyền kế hoạch, phương án phòng, chống lụt, bão, úng ngập, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của thành phố, địa phương và cơ quan, đơn vị. Chú trọng tuyên truyền về các trọng điểm và vị trí xung yếu trên các tuyến đê để nhân dân biết.

     Tuyên truyền, phổ biến về các loại thiên tai, bổ túc những kiến thức cơ bản, phố biến kinh nghiệm về phòng, chống lụt, bão, úng ngập; về tính chất, diễn biến bất thường của mưa, lũ, bão; vận động, tổ chức hướng dẫn cho nhân dân những biện pháp chủ động chuẩn bị, tự tổ chức phòng, chống lụt, bão, úng ngập, giảm nhẹ thiên tai.

     Tuyên truyền trách nhiệm của chính quyền trong công tác quản lý và bảo vệ đê điều. Kết hợp tuyên truyền, vận động với phát hiện kịp thời, ngăn chặn và tham mưu kiên quyết xử lý có hiệu quả ngay tại cơ sở những hành vi vi phạm Luật Đê điều, Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão, Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi, từ khi mới phát sinh; đặc biệt là những địa phương, cơ quan, đơn vị ở ven đê.

     Biểu dương và giới thiệu kinh nghiệm của những địa phương, đơn vị, tập thể, cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức tốt việc củng cố đê điều, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão, úng ngập; đồng thời, phê phán những đơn vị, địa phương, tập thể, cá nhân làm chưa tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, lụt, bão, úng ngập.

     Về hình thức tuyên truyền: Bằng nhiều thức đa dạng, phong phú của các tổ chức đảng, đoàn thể, khu dân cư, tổ dân phố, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp, trường học, chú trọng nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng. Đặc biệt, bàn các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão, úng ngập ở cơ sở. Vận động nhân dân chủ động chuẩn bị, sẵn sàng phòng, chống cho gia đình và tham gia công tác phòng, chống lụt, bão, úng ngập, giảm nhẹ thiên tai của địa phương.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận