an ninh - quốc phòng

Kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 07/5/1954 - 07/5/2019
Ngày đăng 08/05/2019 | 10:49

65 đã đi qua những chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là một mốc son lịch sử chói lọi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Đây cũng là chiến thắng vĩ đại nhất, vẻ vang nhất, đã giáng đòn quyết định, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc Việt Nam

     Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia làm 3 đợt:

     Đợt 1 (từ ngày 13/3 - 17/3/1954): Ngày 13/3/1954, sau hiệu lệnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, bộ đội ta xuất kích, bắt đầu trận đánh mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau 5 năm chiến đấu quân ta đã mưu trí, dũng cảm tiêu diệt gọn cứ điểm Him Lam và Độc Lập, bức hàng cứ điểm Bản Kéo, phá vỡ cửa ngõ phía Bắc của Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ; ta diệt và bắt sống trên 2.000 tên địch, phá hủy 26 máy bay, xóa sổ 1 trung đoàn, uy hiếp sân bay Mường Thanh.

     Đợt 2 (từ ngày 30/3-30/4/1954): 17 giờ 30 ngày 30/3/1954 ta mở đợt tấn công thứ 2. Cuộc chiến trên đồi A1 diễn ra hết sức gay go và ác liệt. Quân ta và địch giằng co từng tấc đất. Đến ngày 4/4, mỗi bên chiếm giữ một nửa đồi A1. Đánh vào khu Đông ta diệt 2.500 tên địch, chiếm lĩnh phần lớn các cao điểm.

     Đêm 01/5/1954 ta mở đợt tấn công thứ 3, quân ta đánh chiếm các cứ điểm còn lại phía Đông và phía Tây, bẻ gãy cuộc phản kích của địch. Đêm 03/5/1954, bộ đội ta chỉ cách sở chỉ huy của địch 300m.

     17 giờ 30 ngày 7/5/1954, những trận pháo kích của bộ đội ta nhắm thẳng vào sở chỉ huy địch. Tướng Đờ - cat - tơ – ri và toàn bộ tham mưu tập đoàn cứ điểm của địch bị bắt sống. Gần 1 vạn quân địch nhảy ra khỏi hầm xin hàng. Đêm đó ta tấn công bắt toàn bộ quân địch ở phân khu Nam.

     Sau 56 ngày đên chiến đấu cực kỳ anh dũng, chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã toàn thắng. Ta tiêu diệt và bắt sống 16.200 tên địch, bắn rơi và phá hủy 62 máy bay, thu toàn bộ vũ khí, kho xăng đạn dược, quân trang, quân dụng.

     Chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi 9 năm kháng chiến chống Pháp xâm lược. Đó là chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, kế thừa truyền thống yêu nước và đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam và tiếp thu tinh hoa quân sự của thế giới.

     Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã động viên được sức mạnh của toàn dân, toàn quân, từ tiền tuyến đến hậu phương vào trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ. Lần đầu tiên ta tập trung gần 5 sư đoàn chủ lực vào một trận đánh, động viên mọi chiến trường trên cả nước và ở cả hai nước bạn Lào, Campuchia cùng chiến đấu phối hợp với chiến trường chính. Ngoài ra chúng ta cũng nhận được sự giúp đỡ quan trọng của Trung Quốc, Liên Xô và sự đồng tình ủng hộ của bạn bè quốc tế, kể cả nhân dân Pháp.

     Sức mạnh dân tộc và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam đã được kết hợp chặt chẽ với sức mạnh thời đại trở thành một nhân tố làn nên thắng lợi. Vị thế và uy tín của Việt Nam đã được nâng lên ngang tầm với các nước, các dân tộc trên thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Điện Biên Phủ như một cái mốc chói lọi bằng vàng của lịch sử; “Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới”. Chiến thắng Điện Biên Phủ góp phần gìn giữ hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

     Mc.Namara – nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thừa nhận: “Sức mạnh sâu thẳm nhất của một dân tộc không nằm ở mũi nhọn quân sự mà ở sự đoàn kết của dân tộc”; “Chúng ta đánh giá thấp sức mạnh của chủ nghĩa dân tộc thúc đẩy một dân tộc đấu tranh và hy sinh cho lý tưởng và các giá trị của nó...”.

     Hàng chục vạn đồng bào đã hăng hái đi dân công, thanh niên xung phong, tham gia làm đường, vận tải, phục vụ chiến trường, đảm bảo hậu cần cho một mặt trận cách xa hậu phương hàng trăm kilomet, trong điều kiện đường xá khó khăn, phương tiện vận tải thô sơ, địch đánh phá ác liệt.

     Kế thừa và phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, thế hệ trẻ ngày nay với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn lỗ lực cống hiến, dốc lòng xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh vững chắc, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng - an ninh - kinh tế - đối ngoại. Chú trọng xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng trên tuyến biên giới, vùng sâu, vùng xa, tạo thế trận quốc phòng - an ninh bảo vệ tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xóa đói giảm nghèo, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc ở các địa bàn chiến lược. Xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với tổ quốc và nhân dân, hoàn thành mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

     Kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc, nhớ ơn các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các chiến sĩ Điện Biên và góp phần vào thắng lợi của chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ. Đó là niềm tự hào, nguồn sức mạnh cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng đất nước ngày càng phát triển hiện đại hơn, sánh vai với các cường quốc trên thế giới./.