an ninh - quốc phòng

Hội nghị tuyên truyền về Luật Quốc phòng năm 2018
Ngày đăng 15/05/2019 | 15:35

Ngày 09/5/2019, Cơ quan thường trực Hội đồng Giáo dục QP&AN quận chủ trì, phối hợp với UBMTTQVN quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tuyên truyền kiến thức QP&AN trong đó tập trung vào Luật Quốc phòng năm 2018, thành phần là các đồng chí cán bộ UBMTTQ các cấp trên địa bàn quận

     Thực hiện Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/2/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Thông tư số 25/2014/TT- BQP ngày 15/5/2014 của Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn tuyên truyền viên giáo dục Quốc phòng và An ninh; Chương trình 06 ngày 12/5/2016 của Quận ủy Hoàng Mai về tăng cường Quốc phòng và An ninh bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020.

     Theo đó các đại biểu đã tiếp thu các nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Trên cơ sở đó cán bộ mặt trận các cấp tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong tác chiến phòng thủ. Tích cực tham gia vận động các thanh niên trong độ tuổi chấp hành nghiêm luật nghĩa vụ quân sự, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, vận động các chức sắc tôn giáo và đồng bào có đạo chấp hành pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh. Thực hiện phương châm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận