an ninh - quốc phòng

Hơn 100 cán bộ Đoàn chủ chốt quận Hoàng Mai tham gia Hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức Quốc phòng và an ninh
Ngày đăng 20/05/2019 | 16:23

Sáng ngày 16/5/2019, tại Hội trường Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàng Mai, Quận đoàn Hoàng Mai đã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự quận tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức Quốc phòng và an ninh cho hơn 100 cán bộ Đoàn chủ chốt

     Thực hiện Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/2/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Thông tư số 25/2014/TT- BQP ngày 15/5/2014 của Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn tuyên truyền viên giáo dục Quốc phòng và An ninh; Chương trình 06 ngày 12/5/2016 của Quận ủy Hoàng Mai về tăng cường Quốc phòng và An ninh bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, giai đoạn 2016-2020; Nằm trong Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đoàn viên thanh thiếu nhi quận Hoàng Mai năm 2019, Hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức Quốc phòng và an ninh nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho các cán bộ Đoàn chủ chốt của quận nắm vững đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước về Quốc phòng và an ninh, xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong tác chiến phòng thủ. Nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ để vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội Chủ nghĩa trong tình hình mới.

     Tại Hội nghị, đại tá Nguyễn Văn Hậu - báo cáo viên, đã phổ biến cho các cán bộ Đoàn về những kiến thức cơ bản luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Đặc biệt, trong thời đại 4.0, đại tá nhấn mạnh việc bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh chính trị trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông.

     Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Quận đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Tích cực tham gia vận động các thanh niên trong độ tuổi chấp hành nghiêm luật nghĩa vụ quân sự, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, vận động các đoàn viên thanh thiếu nhi chấp hành pháp luật của Nhà nước về quốc phòng và an ninh. Thực hiện phương châm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận