an ninh - quốc phòng

Hội cựu chiến binh quận Hoàng Mai làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức Quốc phòng an ninh
Ngày đăng 22/05/2019 | 15:24

Là một tổ chức chính trị có uy tín, lực lượng nòng cốt trong thực hiện tuyên truyền kiến thức QP&AN cho toàn dân. Trong thời gian qua Hội Cựu chiến binh quận đã chỉ đạo các Hội, Chi hội, Câu lạc bộ Cựu quân nhân luân giữ vững bản chất truyền thống “Anh Bộ đội Cụ Hồ”. Gương mẫu, tuyên truyền cho nhân dân nắm chắc đường lối chủ trưởng của đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước về quốc phòng và an ninh

     Nói chuyện truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ  đặc biệt là các học sinh các bậc học. Phối hợp với Ban chỉ huy quân sự quận, tham gia vận động thanh niên đăng ký nghĩa vụ quân sự, khám tuyển nghĩa vụ quân sự, thực hiện Luật dân quân tự vệ và Pháp lệnh dự bị động viên , gặp mặt động viên tặng quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ.

     Phối hợp với Công an, bảo vệ dân phòng và quân sự 14 phường thực hiện kế hoạch phòng chống cháy nổ, tham gia canh trực, tổ chức bồi dưỡng cho 480 Báo cáo viên, Tuyên tuyền viên  quốc phòng và an ninh. Từ đó góp phần xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần, ý chí và quyết tâm của nhân dân, quyết tâm xây dựng quận Hoàng Mai thành khu vực phòng thủ vững chắc.  

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận