an ninh - quốc phòng

Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019
Ngày đăng 29/05/2019 | 16:10

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, năm 2019, được dự báo thời tiết tiếp diễn phức tạp, bất thường, khó lường theo chiều hướng cực đoan hơn

     Biến đổi khí hậu đã và đang diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường; năm 2018, bão số 3, số 4 cùng ảnh hưởng của rìa phía bắc áp thấp nhiệt đới suy yếu, kết hợp với gió đông trên cao hoạt động mạnh từ 14/7/2018 đến ngày 20/8/2018, khu vực Hà Nội mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, mưa lớn ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, sản xuất của Nhân dân, một số xã giáp tỉnh Hòa Bình, thuộc các huyện: Mỹ Đức, Chương Mỹ, Thạch Thất, Quốc Oai. Trong đó, huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức phải tổ chức huy động lực lượng sơ tán Nhân dân đến nơi an toàn.  

     Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời có hiệu quả và khắc phục hậu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn Quận, Ủy ban nhân dân Quận chỉ thị các phòng, ban, ngành, các đơn vị tập trung tổ chức tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, chỉ huy điều hành phòng, chống, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2018, phát huy những ưu điểm, làm rõ nguyên nhân những mặt còn hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời để thực hiện tốt công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai năm 2019. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành năm 2019, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để tham mưu cho thủ trưởng đơn vị trong công tác chỉ đạo, chỉ huy điều hành thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai ở mỗi cấp, mỗi ngành, bảo đảm kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó hiệu quả trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về công tác phòng, chống thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống và khắc phục hậu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Triển khai, thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội; Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai;

     Xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai năm 2019 với các nội dung như: chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, hậu cần, dự phòng kinh phí và các phương án phòng, chống thiên tai sát thực tế, phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ sở, đơn vị mình; tổ chức rà soát khả năng trên địa bàn về dự phòng lương thực, hàng hóa, thuốc, vật tư thiết yếu để sẵn sàng hỗ trợ đảm bảo đời sống nhân dân, đặc biệt là các gia đình chính sách, các hộ nghèo và phục hồi sản xuất, vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả khi có thiên tai xảy ra với hiệu quả cao nhất.

     Chủ động kiểm tra, rà soát, thống kê các khu nhà ở tập thể, chung cư cao tầng đã xuống cấp không đảm bảo an toàn, các công trình đang xây dựng dở dang; lập phương án triển khai việc phòng chống đổ, sập nhà, công trình; tổ chức sơ tán người, tài sản ra khỏi khu vực không đảm bảo an toàn khi có thiên tai xảy ra.

     Tăng cường phổ biến những kiến thức cơ bản về phòng, chống thiên tai; vận động nhân dân chủ động, chuẩn bị, sẵn sàng phòng, chống thiên tai cho gia đình và tích cực tham gia công tác phòng, chống thiên tai tại khu dân cư.

     Các phường có đê phối hợp chặt chẽ với Hạt quản lý đê số 3, Công an Quận, Đội Thanh tra xây dựng quận Hoàng Mai, Thanh tra giao thông vận tải thường xuyên tuần tra, kiểm tra phát hiện kịp thời sự cố về đê, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm Luật đê điều, Luật phòng chống thiên tai và pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngay từ khi mới phát sinh.

     Tu sửa, vệ sinh, kiểm tra vật tư, dụng cụ, phương tiện trên các điếm canh gác đê. Tổ chức sơ tán người, tài sản khu vực ngoài bãi khi lũ sông Hồng lên báo động số 3. Dự phòng giống rau, màu các loại để khi lũ rút đến đâu có thể gieo trồng lại ngay đến đó.

     Các phòng, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quận căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai năm 2019 cụ thể, chi tiết sát với thực tế, tập trung chỉ đạo, tổ chức chuẩn bị các điều kiện bảo đảm sẵn sàng triển khai phương án khi có thiên tai, lũ, bão xảy ra.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận