an ninh - quốc phòng

Ban Dân vận Quận ủy Hoàng Mai phối hợp với BCH Quân sự quận tuyên truyền phổ biến kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ làm công tác Dân vận các cấp năm 2019
Ngày đăng 05/06/2019 | 14:50

Ngày 30/5/2019, Ban Dân vận Quận ủy và Ban Chỉ huy Quân sự quận Hoàng Mai phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ làm công tác Dân vận các cấp năm 2019. Với sự tham dự của 150 đại biểu, là các ông bà trong khối vận phường 14 phường

     Căn cứ Chương trình số 91-CTr/BDVQU, ngày 14/01/2019, Chương trình công tác Dân vận năm 2019; Thực hiện Chương trình số 93-CTr/BDVQU-BCHQS, ngày 29/01/2019, Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Quận ủy, và Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàng Mai. Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-HĐGDQP ngày 28/01/2019 về công tác GDQP &AN năm 2019 của Hội đồng giáo dục và An ninh Quốc phòng quận Hoàng Mai, Kế hoạch số 901/KH-BCH ngày 8/5/2019 kế hoạch tuyên truyền phổ biến kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ làm công tác Dân vận các cấp năm 2019.

     Nội dung phổ biến: Một số vấn đề cơ bản về công tác tuyên truyền viên, Những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản việt Nam phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới, gắn với địa phương, cơ quan, tổ chức, Những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt nam về Quốc phòng và An ninh.

     Hội nghị vinh dự được đón đồng chí Đại tá, Thạc sỹ Nguyễn Văn Hậu - Giảng viên học viện Chính trị Bộ Quốc phòng nói chuyện để đội ngũ cán bộ làm dân vận tại quận Hoàng Mai nắm chắc các chủ trương chính sách và những điểm mới trong quan điểm của đảng và nhà nước tạo dựng thế trận lòng dân xây dựng lực lượng tại cơ sở vững mạnh tinh nhuệ chuyên nghiệp.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận