an ninh - quốc phòng

Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô 2019"
Ngày đăng 12/06/2019 | 10:06

     I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

     1. Mục đích

     - Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về bảo đảm an toàn giao thông theo chủ đề của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia: "An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy" với tinh thần "Tính mạng con người là trên hết".

      - Nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp vận tải và người dân trên địa bàn về ý thức chấp hành pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông; tăng cường trật tự, văn minh đô thị.

      2. Yêu cầu

     - Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, nâng cao ý thức của người dân trên địa bàn khi tham gia giao thông, nhất là việc xây dựng văn hóa giao thông trong thanh, thiếu nhi; góp phần xây dựng trật tự, văn minh đô thị và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2019 trên địa bàn thành phố      Hà Nội.

     - Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, cổ động góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc và hạn chế tai nạn giao thông; tăng cường quản lý trật tự, văn minh đô thị; xây dựng văn hóa giao thông cho thế hệ trẻ.

     - Biểu dương các tổ chức, cá nhân điển hình có những đóng góp vì an toàn giao thông và trật tự, văn minh đô thị; phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.

     II. NỘI DUNG

     1. Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet

     - Hình thức tổ chức: Tổ chức thi trắc nghiệm bằng câu hỏi và hình ảnh bằng phần mềm công nghệ thông tin (cách thức tham gia cuộc thi sẽ được Ban tổ chức quy định chi tiết tại Thể lệ cuộc thi).

     - Đối tượng: Học sinh các trường THCS, THPT trên địa bàn Quận có điều kiện truy cập Internet và có nguyện vọng tham gia cuộc thi.

     2. Tổ chức các sự kiện truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" trên địa bàn Quận

     - Tổ chức các chương trình truyền thông, sự kiện tuyên truyền về nâng cao nhận thức khi tham gia giao thông tại các trường học; Biểu dương gương điển hình trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Thủ đô.

     - In, phát hành khẩu hiểu về an toàn giao thông trên hệ thống giao thông, xe buýt và các tuyến phố.

     - Tổ chức treo băng rôn, phướn tuyên truyền về an toàn giao thông và Cuộc thi trên các tuyến phố chính vào dịp phát động Cuộc thi, tháng cao điểm An toàn giao thông (tháng 9/2019), dịp Tổng kết và trao giải Cuộc thi và những đợt cao điểm tuyên truyền khác.

     - Tổ chức các buổi tuyên truyền tại các trường học để đẩy mạnh nâng cao ý thức văn hóa giao thông cho thanh, thiếu nhi trên địa bàn Quận.

     - Tổ chức Tọa đàm về văn hóa an toàn giao thông.

     - Tổ chức gặp mặt, tôn vinh các điển hình tiên tiến có đóng góp cho an toàn giao thông.

     III. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI

     Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô - 2019" thực hiện phù hợp với tiến độ triển khai tại Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 09/4/2019 của UBND Thành phố từ tháng 4/2019 đến tháng 12/2019.

      Đối với nội dung tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trên Internet:

      - Thời gian thi: Từ tháng 8 đến tháng 11/2019.

      - Thời gian tổng kết: Tháng 12/2019.

      Đối với các sự kiện truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô":

      - Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 đến tháng 12/2019./.