an ninh - quốc phòng

Triển khai chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề giữ trọn ước mơ
Ngày đăng 26/06/2019 | 15:30

Để nâng cao nhận thức của nhân dân về việc chấp hành quy định bẳt buộc đội Mũ bảo hiểm (MBH) đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia cho trẻ em khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, UBND quận Hoàng Mai ban hành Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 17/6/2019 về việc triển khai Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”

     Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm giảm thiểu hậu quả do tai nạn giao thông gây ra đối với trẻ em, góp phần thực hiện mục tiêu nâng tỷ lệ đội MBH đạt Quy chuẩn Quốc gia đối với trẻ em là 80% vào năm 2020 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018; 100% số lượng học sinh Tiểu học trên địa bàn Quận nhận MBH của Chương trình “Giữ trọn ước mơ” đội mũ khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; 100% chính quyền các phường, thầy cô giáo, học sinh, cha mẹ học sinh các trường Tiểu học trên địa bàn Quận biết về chủ đề và những mục tiêu quan trọng của Chương trình trao tặng MBH cho trẻ em năm 2019.

     Yêu cầu đặt ra: Chương trình trao tặng MBH cho trẻ em năm 2019 được triển khai thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, đúng mục tiêu, đúng đối tượng tới tất cả học sinh Tiểu học trên địa bàn Quận; MBH trao tặng phải phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về MBH cho người đi mô tô, xe gắn máy; Phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường, thầy cô giáo và cha mẹ học sinh trong việc giáo dục, hướng dẫn và thực hiện quy định bắt buộc đội MBH cho học sinh Tiểu học nói riêng và toàn thể trẻ em khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; Tổ chức truyền thông về Chương trình “Giữ trọn ước mơ” trên địa phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn Quận, gắn kết chặt chẽ với các hoạt động kiểm tra, đôn đốc thực hiện và công tác tuần tra, kiểm soát, nhắc nhở và xử lý vi phạm về việc chấp hành đội MBH cho trẻ em khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; trọng tâm là tháng cao điểm về an toàn giao thông cho trẻ em đến trường, tháng 9 năm 2019.

     Đối tượng được trao tặng: Học sinh lớp Một của năm học 2019-2020 trên địa bàn Quận.

     Nguyên tắc trao tặng:

     Căn cứ số lượng MBH được Công ty Honda Việt Nam (HDV) và Ủy ban ATGT Quốc gia công bố trao tặng và số liệu thống kê của phòng GDĐT cung cấp. Tổ chức phân bổ theo nguyên tắc sau:

     a, Nếu số lượng MBH do phòng GDĐT báo cáo thống kê nhỏ hơn hoặc bằng số lượng MBH được cấp: Sẽ tiến hành trao tặng 100% MBH theo số lượng tổng hợp của phòng GDĐT tại thời điểm ngày 25/6/2019.

     b, Nếu số lượng MBH do phòng GDĐT báo cáo thống kê lớn hơn số lượng MBH được cấp thì sẽ ưu tiên trao tặng theo nguyên tắc sau:

      + Các trường công lập => các trường tư thục => các trường Quốc tế.

      + Các nhà trường căn cứ điều kiện, hoàn thành cụ thể của học sinh (điều kiện kinh tế, tỷ lệ học sinh được cha mẹ đưa đón đến trường bằng mô tô, xe máy, xe đạp điện...) để xem xét đối tượng ưu tiên nhận MBH.

      c, Trong trường hợp số lượng học sinh lớp Một thực tế năm học 2019-2020 trên địa bàn Quận lớn hơn số MBH được cấp, Ban ATGT Quận báo cáo thường trực Ban ATGT Thành phố có phương án bổ sung, vận động cha mẹ học sinh mua MBH cho con mình (MBH có kiểu dáng tương tự mũ của Chương trình được bán tại các Cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận