an ninh - quốc phòng

Chương trình sơ kết công tác phối hợp hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 giữa Ban Chỉ huy Quân sự với các tổ chức chính trị-xã hội Quận và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn
Ngày đăng 04/07/2019 | 09:52

Thực hiện Kế hoạch số 1532/KH-BCĐ ngày 25/6/2019 của Ban Chỉ đạo PHHĐ giữa Ban chỉ huy Quân sự với các đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội và các đơn vị quân đội trên địa bàn quận Hoàng Mai. Ngày 28/6/2019, Hội nghị sơ kết công tác phối hợp hoạt động 6 tháng đầu năm 2019 đã tổ chức tại hội trường Ban Chỉ huy Quân sự Quận

     Tới dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Long - UVTV, Chỉ huy Trưởng Quân sự Quận; đồng chí Trần Đức Cường - Bộ Tư lệnh Thủ đô; đại diện UBMTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội, Ban Dân vận Quận ủy Hoàng Mai; các đồng chí lãnh đạo, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy 14 phường, Ban chỉ huy 19 đơn vị quân đội trên địa bàn quận Hoàng Mai.

     Sau khi nghe báo cáo kết quả phối hợp hoạt động trong 06 tháng và 04 báo cáo tham luận của Hội LHPN, Đoàn thanh niên, Tiểu đoàn Thông tin 610/BTL Thủ đô, Xưởng X203 - cục xe máy - Tổng cục Kỹ thuật - BQP đã minh họa rõ hơn các kết quả phối hợp. Kết luận và phát biểu của đồng chí Nguyễn Minh Tâm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, trong thời gian qua các đơn vị đã chú trọng thực hiện nhiệm vu, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thực hiện tốt chương trình phối hợp. Trong 06 tháng cuối năm các đơn vị cần tập trung:

     1. Các đơn vị tiến hành rà soát, bổ sung nội dung công việc sát với tình hình thực tế và nội dung trong chương trình đã ký kết năm 2019. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chung của quận, các nhiệm vụ chuyên môn của tổ chức, đơn vị mình.

     2. Tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Duy trì thực hiện tốt chế độ giao ban, báo cáo. Tăng cường mở rộng thực hiện tốt quy chế dân chủ đảm bảo hiệu quả trong công việc. Thực hiện tốt chỉ thị số 05-CT/TW, đẩy mạnh tinh thần nêu gương của cán bộ đảng viên. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, an sinh xã hội. Cần nhân rộng, lan tỏa các kết quả đã thực hiện tốt, tuyên truyền thông tin trên các trang thông tin cổng điện tử, các báo, đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.

     3. Xây dựng các đơn vị, tổ chức chính trị-xã hội vững mạnh toàn diện, đơn vị an toàn, tuyên truyển để mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân tham gia bảo vệ An ninh tổ quốc”.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận