an ninh - quốc phòng

Quận Hoàng Mai: Tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019
Ngày đăng 23/08/2019 | 16:59

Sáng ngày 21/8/2019, Hội Cựu chiến binh quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019

     Trong 5 năm qua, các cấp hội từ quận tới cơ sở đã làm tốt công tác quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động nhân dân và hội viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Công tác xây dựng hội trong sạch vững mạnh được các cấp Hội quan tâm thực hiện, chất lượng sinh hoạt của các chi hội không ngừng được nâng lên. Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã được các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn quận Hoàng Mai phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể triển khai hiệu quả, Hội đã chọn 3 nhiệm vụ trọng tâm làm khâu đột phá là: Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân; tham gia phong trào “Dân vận khéo” trong GPMB các dự án triên địa bàn Quận và tham gia giữ gìn an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường cựu chiến binh tự quản.

     Cụ thể, hội viên cựu chiến binh các cấp đã tích cực tham gia hoạt động tại địa phương, với 315 đồng chí tham gia cấp ủy chi bộ, 40 đồng chí tham gia Đảng ủy các phường, 275 đồng chí tham gia chi ủy viên, 81 đồng chí là đại biểu HĐND các phường và 7 đồng chí tham gia HĐND quận. Các đồng chí trên đã phát huy trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch...

     Các cấp hội cựu chiến binh quận cũng thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và ý chí tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ. Hằng năm, Hội Cựu chiến binh quận đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giao lưu, nói chuyện truyền thống cho trên 30 nghìn học sinh, thanh niên trên địa bàn. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, động viên các thanh niên đăng ký nhập ngũ.

     Phong trào thi đua giúp nhau làm kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên và các hoạt động tình nghĩa được các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn quận tích cực triển khai. Trong 5 năm qua, các cấp hội đã vận động xây mới 6 nhà tình nghĩa; ủng hộ các địa phương xây dựng các công trình với giá trị gần 380 triệu đồng; vận động xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” được 675 triệu đồng. Hằng năm tổ chức thăm hỏi, động viên các hội viên khi ốm đau với số tiền gần 65 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giúp đỡ 786 gia đình hội viên vay vốn phát triển kinh tế, với số tiền 25 tỷ đồng...

     Với những kết quả trên, năm 2018, Hội Cựu chiến binh quận Hoàng Mai đã được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 3 năm liền được Hội Cựu chiến binh Thành phố khen thưởng với tổng số 8 hội cơ sở, 32 cá nhân. Cùng với đó, Hội Cựu chiến binh quận cũng khen thưởng cho 64 hội cơ sở và 216 cá nhân.

     Phát huy những kết quả trên, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019-2024 của Hội Cựu chiến binh quận Hoàng Mai sẽ tập trung vào các mục tiêu chính: Trên 90% cán bộ, hội viên được học tập Nghị quyết và thông tin thời sự; 100% cán bộ, hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định trước mọi diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế và trong nước. Phấn đấu không có hội viên vi phạm pháp luật hình sự và không có hội viên bị xử lý kỷ luật, khai trừ; phấn đấu 100% tổ chức cơ sở hội hằng năm đạt trong sạch vững mạnh; mỗi năm xóa nhà dột nát cho 1-2 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

     Tại hội nghị, Hội cựu chiến binh quận Hoàng Mai đã tổ chức trao khen thưởng cho 16 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014-2019.

 

 

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận