an ninh - quốc phòng

Tuyên truyền 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân
Ngày đăng 27/11/2019 | 10:08

Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam 75 năm xây dựng, phát triển, chiến đấu và chiến thắng

     Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam 75 năm xây dựng, phát triển, chiến đấu và chiến thắng

     QĐND Việt Nam ra đời, cùng toàn dân tộc tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 - 1954)

     Tháng 12/1944, lãnh tụ Hồ Chí Minh ra Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân và giao cho đồng chí Võ Nguyên Giáp phụ trách. Ngày 22/12/1944, tại khu rừng giữa tổng Hoàng Hoa Thám và Trần Hưng Đạo thuộc châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập gồm 34 chiến