an ninh - quốc phòng

Danh sách các phường đạt và không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
Ngày đăng 05/02/2020 | 10:10

Sau khi tự đánh giá kết quả xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, các phường gửi hồ sơ đề nghị công nhận đến phòng Tư pháp Quận. Phòng Tư pháp Quận đã thẩm tra hồ sơ, tham mưu Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật tổ chức họp đánh giá kết quả tự chấm điểm của các phường

     Để được đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, các phường trên địa bàn Quận cần thỏa mãn 04 điều kiện, đó là: Tổng số điểm của các tiêu chí tiếp cận pháp luật phải đạt từ 90% số điểm tối đa trở lên đối với phường loại I, từ 80% số điểm tối đa trở lên đối với phường loại II; Kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đạt từ 80% tổng số điểm tối đa trở lên; Trong năm không có cán bộ, công chức cấp xã bị kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên do vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ hoặc phải bồi thường thiệt hại do hành vi công vụ trái pháp luật gây ra.

     Theo kết quả đánh giá, năm 2019 trên địa bàn quận Hoàng Mai có 13 phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (đạt tỷ lệ 93%). Có 01 phường không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (chiếm tỷ lệ 7%), nguyên nhân chủ yếu do trong năm có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật.

Danh sách các phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

STT

Tên phường

Kết quả công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

(1)

(2)

(4)

1

Phường Đại Kim

Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai

2

Phường Định Công

Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai

3

Phường Giáp Bát

Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai

4

Phường Lĩnh Nam

Quyết định số 610/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai

5

Phường Mai Động

Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai

6

Phường Hoàng Văn Thụ

Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai

7

Phường Tân Mai

Quyết định số 616/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai

8

Phường Tương Mai

Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai

9

Phường Thanh Trì

Quyết định số 611/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai

10

Phường Thịnh Liệt

Quyết định số 617/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai

11

Phường Trần Phú

Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai

12

Phường Vĩnh Hưng

Quyết định số 618/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai

13

Phường Yên Sở

Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai

Danh sách phường không đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019

STT

Tên phường

Lý do không đạt

1

Phường Hoàng Liệt

Có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo

 

 

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận