an ninh - quốc phòng

Cấp phiếu lý lịch tư pháp
Ngày đăng 10/08/2020 | 08:24

Theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp (LLTP) năm 2009, phiếu LLTP là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu LLTP cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, HTX trong trường hợp doanh nghiệp, HTX bị tòa án tuyên bố phá sản. Đây được coi là giấy tờ pháp lý quan trọng, đặc biệt là trong tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế, nhiều văn bản pháp luật quy định phải có phiếu LLTP khi tham gia vào các quan hệ pháp lý

     Phiếu LLTP gồm 2 loại:

     1. Phiếu LLTP số 1 (đối với người không bị kết án, người đã được xóa án tích thì ghi “không có án tích”; trường hợp người bị kết án chưa đủ điều kiện được xóa án tích thì ghi “có án tích”).

     Phiếu LLTP số 1 được cấp cho cá nhân; cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, HTX.

     2. Phiếu LLTP số 2 (đối với người không bị kết án thì ghi là “không có án tích”; đối với người đã bị kết án thì ghi đầy đủ án tích đã được xóa, án tích chưa được xóa, ngày, tháng, năm tuyên án, số bản án, tòa án đã tuyên bản án, tội danh, điều khoản luật được áp dụng...).

     Phiếu LLTP số 2 được cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng để phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về LLTP của mình.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận