an ninh - quốc phòng

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn PCCC&CNCH mùa hanh khô và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Ngày đăng 01/02/2021 | 10:13

Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), hạn chế mức thấp nhất do cháy nổ gây ra, đặc biệt trong thời tiết hanh khô hiện nay, nhằm phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết, UBND quận Hoàng Mai chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị trên địa bàn Quận thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

     1. Công an quận Hoàng Mai:

     - Chủ trì, phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin Quận xây dựng tin, bài để tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức và các quy định về an toàn PCCC đến các khu dân cư, tổ dân phố. Xây dựng khuyến cáo về PCCC; hướng dẫn các biện pháp PCCC, quy trình xử lý khi có cháy, nổ xảy ra.

     - Chủ động phối hợp với các cơ quan truyền thông, cơ quan báo chí trên địa bàn nhằm xây dựng các tin, bài, phóng sự về công tác PCCC&CNCH để tuyên truyền phổ biến đến cộng đồng các khu dân cư.

     - Chủ trì tham mưu UBND Quận quyết định thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để tổ chức công tác kiểm tra an toàn về PCCC.

     - Theo dõi, tổng hợp về tình hình và nguyên nhân các vụ cháy, nổ xảy ra; việc chấp hành các quy định về PCCC của các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân để tham mưu cho UBND Quận chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc.

     - Phối hợp tổ chức thực tập một số phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các phường, khu dân cư, cơ sở trọng điểm có sự phối hợp của các cấp, các ngành.

     - Tăng cường công tác thường trực 24/24, chuẩn bị sẵn sàng chi viện về lực lượng phương tiện, đảm bảo sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kịp thời. 

     2. Phòng Văn hóa và Thông tin Quận:

     Phối hợp với Công an quận Hoàng Mai hướng dẫn UBND các phường tăng thời lượng đưa tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên hệ thống truyền thanh.

     3. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

     Phối hợp với Công an Quận nghiên cứu, tham mưu đề xuất tăng cường kinh phí cho công tác tuyên truyền cũng như kinh phí phục vụ công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.

     4. Các phòng, ban, đơn vị thuộc Quận:

     Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về PCCC tại đơn vị mình, phát hiện và khắc phục ngay các sai phạm, sơ hở thiếu sót có thể gây cháy, nổ, cháy lan, cháy lớn.

     5. UBND 14 Phường:

     - Tăng cường phối hợp với Công an Quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện phong trào "Toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy".

     - Chỉ đạo và tổ chức kiểm tra an toàn về PCCC trên địa bàn phường; tổ chức thực hiện Luật PCCC, đảm bảo các điều kiện về PCCC ở khu dân cư, khắc phục ngay các cơ sở thiếu sót, xử lý các vi phạm; đầu tư kinh phí, trang bị phương tiện và các trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại chỗ; xây dựng, củng cố và duy trì hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy dân phòng.

     - Phối hợp với Công an Quận xây dựng Kế hoạch và tổ chức diễn tập phương án chữa cháy cứu hộ, cứu nạn tại các khu dân cư trên địa bàn Phường; tổ chức chữa cháy và giải quyết hậu quả do cháy gây ra; tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC trong mùa hanh khô, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đến tận các hộ gia đình.

     6. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Quận:

     Thường xuyên duy trì, tổ chức thực hiện nghiêm túc các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường công tác tự kiểm tra và khắc phục, trang bị vật tư, phương tiện phòng cháy, chữa cháy, rà soát, củng cố, bổ sung, xây dựng mới và duy trì hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở.

     Yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND 14 Phường, các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế để tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất. Giao Công an Quận là cơ quan thường trực kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả về UBND Quận theo quy định./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận