an ninh - quốc phòng

Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú đã trúng tuyển nghĩa vụ Quân sự năm 2021
Ngày đăng 03/02/2021 | 08:52

Sáng ngày 27/01/2021, trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy và Ban Chỉ huy Quân sự quận tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng cho đoàn viên ưu tú đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021. Dự và phát biểu tại lế khai giảng, có đồng chí Nguyễn Văn Bính - Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự quận

     Thực hiện Quyết định số 327-QĐ/QU ngày 21/01/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy Hoàng Mai, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho các đoàn viên ưu tú đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021 được tổ chức từ ngày 27/01 đến ngày 04/02/2021, lớp gồm 41 học viên.

     Trong 06 ngày học tập, các học viên sẽ được các đồng chí giảng viên chính của Ban Tuyên giáo Thành ủy và Trường ĐTCB Lê Hồng Phong trực tiếp truyền giảng các nội dung thuộc 5 chuyên đề chính: Khái lược Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

     Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Văn Bính - Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự Quận đề nghị các giảng viên trong quá trình lên lớp quan tâm lồng ghép, cập nhật tình hình thực tiễn vào các bài giảng đồng thời yêu cầu các học viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, thực hiện đúng các nội quy lớp học; chủ động nghiên cứu thêm tài liệu, tích cực học tập và tăng cường trao đổi trên lớp; tiếp thu bài giảng để đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, trong quá trình tham gia lớp học đồng chí yêu cầu học viên nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng chống dịch Covid-19, đeo khẩu trang và khử khuẩn tay đầy đủ.

     Việc tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng mới chỉ là bước đầu của quá trình phấn đấu để được kết nạp vào Đảng, do vậy đồng chí Nguyễn Văn Bính mong rằng các học viên sau khi tham dự khóa học sẽ tiếp tục vận dụng những kiến thức lý luận đã được học vào thực tiễn công tác, nhất là trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, phấn đấu rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tình thần trách nhiệm, phấn đấu sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận