an ninh - quốc phòng

Công an quận Hoàng Mai xác định, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị lớn của năm 2021
Ngày đăng 25/02/2021 | 17:02

Công an quận Hoàng Mai xác định, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị lớn của năm 2021

     Nhận thức rõ ý nghĩa đặc biệt quan trọng của chủ trương, chỉ đạo của Bộ Công an và CATP Hà Nội về triển khai cao điểm cấp cước cước gắn chíp cho công dân đủ điều kiện, Đảng ủy - Ban chỉ huy Công an quận Hoàng Mai xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị lớn của năm 2021.

Đội ngũ cán bộ cơ sở được huy động, hỗ trợ cac chiến sỹ Công an. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để CAQ Hoàng Mai hoàn thành đúng tiến độ nhiệm vụ lớn của năm 2021

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận