an ninh - quốc phòng

Quận Hoàng Mai: Phổ biến, triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ và Bàn giao cơ sở về phòng cháy chữa cháy cho UBND cấp phường quản lý
Ngày đăng 19/03/2021 | 10:29

Sáng ngày 16/3/2021, UBND quận Hoàng Mai đã phối hợp với Công an Quận tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ và bàn giao danh sách cơ sở thuộc danh mục cơ sở do UBND cấp phường quản lý về PCCC. Dự và chỉ đạo hội nghị, có đồng chí Đỗ Thanh Tùng - Quận ủy viên, PCT UBND Quận; các đồng chí trong Ban chỉ huy Công an Quận; trưởng các phòng, ban, đơn vị; Lãnh đạo UBND, trưởng Công an các phường thuộc Quận

     Ngày 24/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC. Nghị định này có nhiều điểm mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, trong đó quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp xã trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH.

     Qua công tác điều tra cơ bản, Công an Quận đã rà soát, lập danh sách được 2.698 cơ sở thuộc diện quản lý Nhà nước về PCCC theo quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó: 524 cơ sở có nguy hiểm cháy nổ cao, 1.070 cơ sở do cơ quan công an quản lý, 1.628 cơ sở do UBND cấp phường quản lý. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC, phân cấp rõ các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC đối với Công an quận và UBND cấp phường, UBND quận Hoàng Mai tổ chức bàn giao danh sách các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC và CNCH của UBND các phường trên địa bàn Quận theo Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

     Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đỗ Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai nhấn mạnh: Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC, có nhiều điểm mới: Quy định đầy đủ, chi tiết các thủ tục hành chính về PCCC kèm theo biểu mẫu nhằm bảo đảm tính thống nhất và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong quá trình thực hiện. Bổ sung một số loại hình cơ sở vào danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC. Quy định việc xã hội hóa trong công tác kiểm định phương tiện PCCC. Đặc biệt, lần đầu tiên quy định “Danh mục cơ sở do UBND cấp xã quản lý”.

     Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC, phân cấp rõ các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC đối với Công an quận và UBND cấp phường trên địa bàn quận, đồng chí Đỗ Thanh Tùng - PCT UBND Quận đề nghi lãnh đạo UBND các phường bám sát vào các quy định của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ, các văn bản, quy phạm, pháp luật có liên quan đến công tác PCCC và CNCH để chỉ đạo lực lượng Công an phường, các lực lượng khác thuộc UBND phường thực hiện tốt, có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH đối với các cơ sở thuộc Phụ lục IV, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP về danh mục cơ sở do UBND cấp xã quản lý. Khẩn trương phối hợp với Công an quận sớm tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH cho các cơ sở thuộc danh mục quản lý của UBND cấp phường; xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền công tác PCCC đến từng tổ dân phố và khu dân cư.

     Công an quận và UBND các phường tiếp tục thực hiện công tác điều tra cơ bản, phân loại, rà soát lập danh sách và đưa vào quản lý các cơ sở mới phát sinh thuộc danh mục quản lý Nhà nước về PCCC theo Phụ lục I Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ; rà soát, đánh giá lại để đưa cơ sở vào quản lý hoặc bàn giao quản lý theo quy định, tránh bỏ lọt, bỏ sót cơ sở. Thường xuyên, định kỳ, đột xuất kiểm tra công tác PCCC và CNCH đối với các cơ sở; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về PCCC, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở vi phạm nghiêm trọng. Đồng thời, giao Công an quận phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan và UBND các phường tập trung tham mưu cho UBND Quận ban hành “Đề án trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn các phường” để lực lượng này thực sự là nòng cốt trong công tác PCCC tại địa phương.

     Tại hội nghị, đại diện BCH Công an Quận cùng Lãnh đạo các phường và trưởng Công an các phường thuộc Quận đã thực hiện ký biên bản bàn giao danh sách cơ sở thuộc danh mục cơ sở do UBND cấp phường quản lý về PCCC, trước sự chứng kiến của Lãnh đạo UBND Quận, các đồng chí trong BCH Công an Quận.

 

 

 

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận