an ninh - quốc phòng

Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ “Vững mạnh, rộng khắp”
Ngày đăng 30/03/2021 | 15:29

Kế thừa và phát huy truyền thống chống giặc ngoại xâm của ông cha ta Đảng và Nhà nước đã sáng tạo chủ nghĩa Mác Lê nin vào mục tiêu cách mạng Việt Nam. Đảng cộng sản Việt nam đã xác định đường lối đúng đắn chính trị, quân sự cho từng giai đoạn cách mạng. Thực hiện chủ trương động viên toàn dân, vũ trang toàn dân, tổ chức lực lượng vũ trang nhân dân gồm 3 thứ quân bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ để phát huy tiềm năng và sức mạnh của toàn dân tộc

     Trải qua bốn ngàn năm lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam - mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần yêu nước, yêu dân tộc và lòng dũng cảm trong mỗi con người Việt Nam lại được khơi dậy kết thành làn sóng vô cùng mạnh mẽ chống ngoại xâm ...

     Sau hơn nửa thế kỷ bị đế quốc, thực dân đô hộ, Đảng cộng sản Việt Nam đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã tổ chức, lãnh đạo lực lượng vũ trang cách mạng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân, thống nhất đất nước, trong đó có những đóng góp to lớn của lực lượng Dân quân tự vệ.

     Dân quân tự vệ là một trong 3 thứ quân của lực lượng vũ trang nhân dân, không thoát ly sản xuất, công tác, là lực lượng vũ trang quần chúng được tổ chức sớm nhất và là tiền thân của quân đội nhân dân sau này.

     Suốt chặng đường lịch sử 86 năm trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp chống Mỹ cứu nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN cùng với việc tăng cường xây dựng quân đội thường trực, Đảng và Nhà nước ta vẫn coi trọng việc củng cố, phát triển Dân quân tự vệ lớn, mạnh, rộng khắp có chất lượng chính trị và khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu để bảo vệ địa phương, cơ sở; phối hợp các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước. Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn, bảo vệ môi trường và nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác.

     Vì vậy lịch sử chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Dân quân tự vệ cũng gắn với lịch sử đấu tranh anh dũng bất khuất  lâu dài của các lực lượng vũ trang nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu.

     Từ những đơn vị nhỏ bé với trang bị thô sơ lực lượng Dân quân tự vệ  ngày càng phát triển lớn mạnh, qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, đấu tranh vũ trang của nhân dân ta lực lượng DQTV đã hoạt động có hiệu quả thiết thực.

     Trước cách mạng tháng 8/1945: Trong thời kỳ chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang các đội tự vệ phối hợp với các đội du kích, các đơn vị cứu quốc, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc đấu tranh vũ trang, tiến hành khởi nghĩa từng phần và chiến tranh du kích cục bộ, xây dựng và giữ vững căn cứ địa cách mạng.

     Tháng 8 năm 1945, các đội tự vệ tuyên truyền và tự vệ chiến đấu cùng các đội du kích địa phương, đội Việt nam tuyên truyền giải phóng quân là lực lượng xung kích trong cuộc tổng khởi nghĩa cuả toàn dân, góp phần quan trọng vào thành công của cách mạng tháng 8, giành chính quyền về tay nhân dân.

     Sau khi cách mạng tháng 8 thành công, lực lượng Dân quân tự vệ nhanh chóng được củng cố và phát triển rộng khắp trên phạm vi toàn quốc để tăng cường sức mạnh đập tan âm mưu lật đổ của bọn phản động trong nước và quốc tế, hòng bóp chết chính quyền cách mạng còn non trẻ ...

      Năm 1946 thực dân pháp quay trở lại xâm lược nước ta lần thứ 2, hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch 19/12/1946 lực lượng dân quân du kích được phát triển đã làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc ở các địa phương. Tháng 2/1947 Hồ chủ tịch ra sắc lệnh cử đồng chí Khuất Duy Tiến, làm Trưởng phòng dân quân toàn quốc, sau đó Bộ quốc phòng ra văn bản quy định hệ thống cơ quan chỉ đạo, chỉ huy Dân quân tự vệ ở các quân khu, tỉnh, huyện, xã, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào Dân quân tự vệ. Trong những điều kiện hết sức khó khăn gian khổ, bằng vũ khí thô sơ và vũ khí lấy được của địch, lực lượng Dân quân tự vệ đã cùng nhân dân xây dựng làng chiến đấu, bám dân, đánh địch, phá tề trừ gian, phối hợp giữa nhân dân với bộ đội địa phương chống địch càn quét, bình định, tổ chức bao vây địch, bức hàng, bức rút nhiều đồn, bốt địch, giải phóng làng, xã, mở rộng khu du kích và căn cứ cách mạng, tiêu hao, tiêu diệt, lực lượng địch bảo vệ vùng tự do, phục vụ các chiến dịch, góp phần xứng đáng cùng bộ đội chủ lực giành thắng lợi quyết định ở mặt trận Điện Biên Phủ - kháng chiến chống thực dân Pháp thành công, Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, lực lưọng Dân quân tự vệ  đã tích cực tham gia cuộc cải cách ruộng đất, đánh đổ giai cấp địa chủ phong kiến, cải tạo xã hội cũ khôi phục và đẩy mạnh sản xuất, bắt nhiều toán biệt kích thám báo của địch.

     Những chiến công xuất sắc của lực lượng dân quân, du kích trong cuộc chiến tranh chống thực dân  pháp ở Miền bắc, từ năm 1946 - 1954 phải kể đến:

          - Trận chiến đấu của dân quân du kích làng Vật Lại, huyện Quảng Oai - Sơn Tây.

          * Với lực lượng du kích xã gồm 1 trung đội = 36 đ/c ; du kích xóm của 4 thôn = 90 đ/c (được tăng cường 1 tiểu đội bộ đội huyện)

         * Sau 4 trận chiến đấu chống lại các đợt tấn công càn quét của địch trong 34 ngày đêm (19/1/1946 đến 23/2/1946) quân và dân Vật Lại đã loại khỏi vòng chiến đấu trên 300 tên địch (trong đó có 4 tên sỹ quan).

          Trận chống càn của du kích Yên lương, Phú lâm, huyện Lạc sơn - Hoà bình ngày 30/10/1948.

          * Lực lượng gồm: 40 đ/c du kích

          * Trên tăng cường cho 7 đ/c cán bộ Tây Tiến và 100 quả mìn và lựu đạn .

          * Kết quả: Sau 2 ngày chiến đấu - du kích xã đã loại khỏi vòng chiến đấu gần 200 tên địch (trong đó có 1 tên quan 2) thu được nhiều vũ khí. Đáng chú ý là 2/3 số địch bị diệt là do chông mìn, cạm bẫy và rượu lá ngón của đồng bào dân tộc. Trận đánh thắng lợi đã làm thất bại kế hoạch càn quét và âm mưu xây dựng xứ Mường tự trị của địch...

          Khi Miền bắc được hoàn toàn giải phóng bắt tay vào xây dựng CNXH thì lực lượng dân quân du kích và đồng bào Miền nam ruột thịt lại phải đương đầu với chủ nghĩa đế quốc Mỹ, có tiềm lực quân sự, kinh tế lớn mạnh với các thủ đoạn chiến tranh hết sức tàn bạo dã man.

          Từ những bài học thất bại của Pháp ở Miền bắc nói chung và chiến trường Điện Biên phủ nói riêng. Đối với Mỹ chúng đã huy động một  lực lượng quân sự lớn gồm 54 vạn quan Mỹ, 6 vạn lính chư hầu và trên 1 triệu quân nguỵ với các loại phương tiện, trang bị vũ khí rất hiện đại.

          Để đối phó và chống lại kẻ thù mạnh có vũ khí tối tân, dân quân du kích và đồng bào Miền nam đã phải trải qua bao hy sinh, vất vả ...

          Với tinh thần "không có gì quý hơn độc lập tự do "dân quân du kích Miền nam đã kề vai sát cánh cùng bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc, đẩy mạnh chiến tranh du kích đến trình độ nghệ thuật tài tình...

          Bằng các loại vũ khí tự tạo, vũ khí lấy được của địch, Dân quân du kích đã đánh địch liên tục với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, kết hợp 3 mũi giáp công ở cơ sở (quân sự - chính trị - binh vận) đánh địch rộng khắp trên cả 3 vùng chiến lựơc (vùng núi, đồng bằng và Thành thị) từ làng xã chiến đấu đã hình thành những vành đai du kích tại 1 số  khu căn cứ quân sự quan trọng của địch. Những chiến công oanh liệt của lực lượng dân quân du kích Miền nam trong 20 năm chiến đấu nổi bật làm những trận đánh táo bạo làm cho quân Mỹ phải bạt vía kinh hồn đó là:

          Trận chống càn thôn Trương định của xã Sơn Mỹ (ngày 18/5/1965)

          * Lực lượng có: 49 du kích xã, 196 du kích thôn của 4 thôn (Thôn Trương Định có 25 du kích)

          * Kết qủa trận đánh: lực lượng ít, trang bị thô sơ du kích thôn đã đánh baị được cuộc tiến công càn quét lớn của 2 tiểu đoàn địch, giữ vững được thôn, tiêu diệt 74 tên, làm bị thương nhiều tên khác, thu 3 súng và hơn 1.000 viên đạn...

          Để đánh bại chiến lược Việt Nam hoá chiến tranh, chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ ở Miền nam Việt nam trong hơn 20 năm kháng chiến lực lượng dân quân du kích  phát triển lớn mạnh rộng khắp ở các địa phương và đã chiến đấu dũng cảm, kiên cường mưu trí, sáng tạo, chủ động bám cơ sở, bám địa bàn, bám địch, giữ thế xen kẽ, cài răng lược, cùng với bộ đội địa phương chiến đấu làm thất bại quốc sách "ấp chiến lược" và "bình định" cuả Mỹ, hòng thực hiện chủ trương gom dân "tát nước bắt cá" ...

          Bị thất bại nặng nề trên các chiến trường Miền nam đế quốc Mỹ điên cuồng thực hiện chiến lược đánh phá Miền bắc XHCN - hậu phương lớn của chiến trường Miền nam.

          Trong cuộc leo thang ra Miền bắc của đế quốc Mỹ, chúng chủ yếu dùng không quân và Hải quân để đánh phá các mục tiêu quan trọng ở các thành phố, thị xã có tầm cỡ chiến lược. Để cùng với nhân dân và bộ đội chủ lực đánh trả cuộc đánh phá bằng không quân và hải quân của để quốc Mỹ, lực lưọng Dân quân tự vệ Miền bắc được tăng cường trang bị các loại vũ khí tương đối hiện đại: gồm các loại pháo cao xạ súng máy phòng không và pháo bờ biển...

          Ngoài ra lực lượng Dân quân tự vệ còn làm nòng cốt trong công tác Phòng không nhân dân ở cơ sở, tổ chức quan sát báo động, làm công trình, hầm hào phòng tránh cho nhân dân và phục vụ chiến đấu, tham gia khắc phục hậu quả sau các trận pháo kích của địch, đồng thời tham gia rà phá bom mìn, thuỷ lôi, chống địch phong toả đường sông, đường biển, góp phần bảo đảm thông suốt cho các tuyến đường vào chi viện cho chiến trường Miền nam với tinh thần yêu nước, yêu CNXH. "Không có gì quý hơn độc lập tự do" Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bằng các cách đánh táo bạo, kiên cường mưu trí, dũng cảm lập nhiều chiến công to lớn góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung của cách mạng, nhiều đơn vị và cá nhân lập được những chiến công hiển hách đã được Đảng - Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân".

     Cùng với sự phát triển lớn mạnh của dân quân tự vệ cả nước và Thủ đô, lực lượng dân quân tự vệ quận Hoàng Mai các thời kỳ, đã đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, ra sức học tập rèn luyện nâng cao giác ngộ chính trị, trình độ kỹ, chiến thuật, sức mạnh và khả năng chiến đấu, luôn sát cánh cùng các lực lượng vũ trang và nhân dân trong quận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi giai đoạn cách mạng, góp phần đánh thắng thực dân, đế quốc, giành chính quyền và độc lập dân tộc.

     Trong hai cuộc kháng chiến chống thự dân Pháp và đế quốc Mỹ, nhiều trận chiến đấu của quân và dân các phường đã được ghi vào lịch sử truyền thống của quận. Với những cống hiến to lớn của nhân dân và lực lượng Dân quân tự vệ  quận Hoàng Mai, nhiều đơn vị Dân quân tự vệ đã được tặng Huân chương chiến công, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Dân quân tự vệ được tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến. Đó là những phần thưởng cao quí đồng thời cũng là niềm tự hào, sự cổ vũ động viên to lớn đối với Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang quận Hoàng Mai.

     Tiếp nối truyền thống vẻ vang đó, lực lượng Dân quân tự vệ  của quận đã có những bước phát triển tiến bộ vượt bậc và giành nhiều thành tích đáng ghi nhận. Nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; công tác quản lý nhà nước về quốc phòng ngày càng có nền nếp, chất lượng; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân được đẩy mạnh; các nội dung xây dựng khu vực phòng thủ được triển khai tích cực. Lực lượng vũ trang địa phương được củng cố, xây dựng, phát triển theo hướng nâng cao chất lượng tổng hợp, trước hết là chất lượng chính trị. Cơ quan quân sự các cấp luôn được kiện toàn, phát huy tốt chức năng tham mưu với cấp uỷ, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội của quận, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; các đơn vị DQTV thường xuyên được củng cố, tổ chức chặt chẽ, huấn luyện tốt, có trình độ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu bảo vệ địa bàn. Những kết quả đó, đã tạo thế và lực mới về quốc phòng và an ninh trên địa bàn, góp phần giữ vững ổn định chính trị tạo điều kiện thuan lợi cho phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quận Hoàng Mai ngày càng giàu đẹp./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận