an ninh - quốc phòng

Trung tâm Chính trị Quận khai giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ đối tượng 3 trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2021
Ngày đăng 20/04/2021 | 11:35

Thực hiện Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND quận Hoàng Mai, ngày 13/4/2021, Trung tâm Chính trị phối hợp với Hội đồng Giáo dục QP&AN Quận tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng cập nhật kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ đối tượng 3 trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2021”

     Đến dự khai giảng lớp học, có Trung tá, Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hùng - Trưởng Bộ môn Quản lý hành chính nhà nước về an ninh quốc gia, Học viện An ninh Nhân dân; đồng chí Phùng Văn Tuệ - Đại biểu cơ quan Thường trực Hội đồng GD Quốc phòng và An ninh TP Hà Nội; đồng chí Lưu Thanh Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch TT Hội đồng GD Quốc phòng và An ninh Quận, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận.

     Tham gia lớp bồi dưỡng có 72 học viên là các đồng chí Trưởng, Phó và các chức danh tương đương của các phòng, ban, ngành Quận; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Chủ tịch UBMTTQ phường; Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các doanh nghiệp trên địa bàn; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề, THPT đã được bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 3 từ năm 2015 trở về trước không thay đổi chức danh và phụ cấp chức vụ.

     Trong thời gian 03 ngày, từ 13/4 đến 15/4/2021, các học viên sẽ được tiếp thu và quán triệt 07 chuyên đề về: Những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, mô hình tốt, kinh nghiệm tốt; Những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Sự thay đổi về chiến lược quốc phòng, an ninh của các nước lớn có liên quan đến quốc phòng, an ninh của Việt Nam; Những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam và của cấp ủy, chính quyền địa phương về quốc phòng và an ninh; Những nội dung mới về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; kết quả và bài học kinh nghiệm; Những vấn đề mới về chuyên đề: Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; tổ chức quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới, kinh nghiệm trong xử lý khiếu kiện đông người, biểu tình, bạo loạn, lật đổ.

     Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Lưu Thanh Hải - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng GD Quốc phòng và An ninh Quận chỉ rõ: Đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập sâu hơn nền kinh tế Thế giới, mở ra nhiều cơ hội, nhưng cũng nhiều thách thức như: khủng bố, tranh chấp biển đảo, răn đe quân sự… Tình hình hoạt động của đối tượng cơ hội chính trị và kinh tế toàn cầu có nhiều diễn biến khó lường, là cơ hội để thế lực thù địch lợi dụng đẩy mạnh hoạt động chống phá nước ta trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Do vậy, việc cập nhật chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP&AN là công việc thường xuyên liên tục. Đồng chí đề nghị các học viên tích cực nghiên cứu, cập nhật những nội dung kiến thức, vận dụng vào thực tiễn công tác điều hành chỉ đạo ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Quốc phòng và An ninh của quận Hoàng Mai.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận