an ninh - quốc phòng

Nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm trong xây dựng nền Quốc phòng toàn dân
Ngày đăng 28/04/2021 | 17:47

Thực hiện Quyết định số 110/QĐ-HĐGDQP&AN ngày 26/3/2021 của Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN Thành phố Hà Nội về Phê duyệt kế hoạch tổ chức bồi dưỡng KTQP&AN đối tượng 3 của quận Hoàng Mai năm 2021. Trong thời gian từ ngày 13/4/2021 đến ngày 15/4/2021 lớp cập nhật bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cán bộ đối tượng 3 đã được tổ chức tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận

     Lớp gồm 72 đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý: Phó Bí thư; Phó Chủ tịch UBND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UBMTTQ phường, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các Ban, Ngành thuộc quận. Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường THPT và các chức danh tương đương thuộc các cơ quan, đơn vị hiệp quản trên địa bàn quận đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng KTQP&AN đối tượng 3 từ năm 2015 trở về trước không thay đổi chức danh và phụ cấp chức vụ.

      Sau 03 ngày nghiên cứu, cập nhật bồi dưỡng kiến thức lớp học đã kết thúc tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Học viên là các đồng chí cán bộ có chức có trình độ và kiến thức sâu, rộng trên nhiều lĩnh vực, hầu hết đã học qua chương trình lý luận và quản lý Nhà nước nên có điều kiện thuận lợi để tiếp thu nội dung kiến thức Quốc phòng và An ninh; có trách nhiệm tốt trong học tập, rèn luyện.

     Hội đồng Giáo dục quốc phòng và An ninh quận sau nhiều năm bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh, đã tích luỹ được kinh nghiệm trong tổ chức, quản lý, điều hành, sắp xếp chương trình. Làm tốt công tác chuẩn bị (giáo trình, tài liệu, và các mặt bảo đảm khác); phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, nhà trường thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình khóa học đạt chất lượng, hiệu quả, an toàn tuyệt đối.

     Đội ngũ giảng viên có hội đủ tiêu chí, tiêu chuẩn giảng dạy theo quy định, có kiến thức sâu rộng, uyên thâm, nhiệt tình trong truyền giảng đã góp phần để khóa học đạt kết quả cao. Tuy nhiên, khoá học cũng còn gặp một số khó khăn như :

     Do tính chất công việc và cương vị công tác, các đồng chí học viên tuy được cơ quan, đơn vị cử đi học nhưng vẫn phải kết hợp với giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị.

     Nội dung chương trình nhiều, thời gian dành cho tự nghiên cứu, thảo luận của học viên còn bị chi phối;

     Song với tinh thần chủ động khắc phục khó khăn, toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên đã nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ của khóa học, kết quả đó được thể hiện trên một số mặt sau đây:

     Các đồng chí giảng viên, học viên có nhiều cố gắng trong việc nghiên cứu, học tập đủ 07 chuyên đề trong chương trình cập nhật bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng & An ninh; thông qua việc nghiên cứu trên lớp và thảo luận ở tổ viết thu hoạch, các đồng chí học viên đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm về quốc phòng và an ninh theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng toàn quôc lần thức XIII. Trên cơ sở đó đã có sự nhất trí cao với đường lối, quan điểm của Đảng chính sách và pháp luật của nhà nước về QP-AN trong thời kỳ mới. Quán triệt sâu sắc yêu cầu về thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước trong điều kiện toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế; hiểu rõ bản chất thâm độc và xảo quyệt của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, nhận diện đúng đối tượng, đối tác trong mọi điều kiện, hoàn cảnh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm đối với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận