an ninh - quốc phòng

Một số điểm mới của Luật tố cáo năm 2018 Quy định về trình tự giải quyết tố cáo
Ngày đăng 21/07/2021 | 16:41

Nếu như Luật Tố cáo năm 2011 quy định trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo bắt đầu từ khâu tiếp nhận tố cáo thì Luật Tố cáo mới quy định trình trự, thủ tục này bắt đầu từ khâu thụ lý tố cáo. Đây cũng là thời điểm bắt đầu để tính thời hạn giải quyết tố cáo. Luật tố cáo mới quy định 4 bước trong quy trình giải quyết tố cáo, cụ thể như sau:

     - Thụ lý tố cáo

     - Xác minh nội dung tố cáo

     - Kết luận nội dung tố cáo

     - Xử lý Kết luận nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo

     Luật tố cáo năm 2018 đã bổ sung một số quy định mới nhằm quy định chi tiết, cụ thể hơn về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo:

     Bổ sung quy định về điều kiện  thụ lý tố cáo (quy định tại Khoản 1 Điều 29)

     Sửa đổi quy định về thời hạn giải quyết tố cáo. Theo đó, thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo. Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần nhưng không quá 30 ngày. Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày.

     Bổ sung quy định về việc rút tố cáo: Theo đó người tố cáo có thể rút toàn bộ nội dung tố cáo hoặc hoặc một phần nội dung tố cáo trước khi người giải quyết tố cáo ra kết luận. Việc rút tố cáo phải được thực hiện bằng văn bản. Luật cũng quy định cụ thể việc xử lý đối với các trường hợp rút tố cáo như rút tố cáo toàn bộ, rút một phần, rút tố cáo trong trường hợp nhiều người cùng tố cáo, trong trường hợp người tố cáo bị đe dọa, mua chuộc hoặc người tố cáo lợi dụng việc tố cáo để vu khống, xúc phạm, gây thiệt hại cho người bị tố cáo, được  quy định tại Điều 33.

     Bổ sung quy định về tạm đình chỉ giải quyết tố cáo, đình chỉ việc giải quyết tố cáo. Theo đó Luật quy định cụ thể các căn cứ để tạm đình chỉ hoặc đình chỉ (Điều 34)

     Quy định cụ thể về việc tố cáo tiếp, việc xử lý tố cáo tiếp và các căn cứ để giải quyết lại vụ việc tố cáo  (theo Điều 37) nhằm đảm bảo nguyên tắc mọi hành vi vi phạm đều được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật; tránh tình trạng bao che, vi phạm nhưng cũng tránh tình trạng tố cáo tràn lan, vượt cấp. Bên cạnh đó, Luật quy định về việc giải quyết tố cáo trong trường hợp vụ việc quá thời hạn quy định mà không đc giải quyết (theo Điều 38).    

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận