an ninh - quốc phòng

Hoàng Mai: Ngày 05/9/2021, xử phạt 25 trường hợp vi phạm về công tác phòng chống dịch covid-19
Ngày đăng 09/09/2021 | 10:26

Trong ngày 05/9/2021, các lực lượng chức năng Quận đã xử phạt 25 trường hợp, số tiền 55 triệu, đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng, chống dịch covid-19. Lũy tích từ khi thực hiện Chỉ thị 17, từ ngày 27/7/2021 đến nay đã xử phạt 1.558 trường hợp với số tiền 2.728.200.000 đồng

     Các đoàn kiểm tra từ Quận đến phường tiếp tục được duy trì; 73 chốt kiểm soát để giám sát việc tuân thủ giãn cách, cách ly y tế; thiết lập 540 chốt tự quản an toàn phòng chống dịch covid-19 (vùng xanh) trên địa bàn 14 phường. Thiết lập, triển khai thực hiện 02 Vùng xanh doanh nghiệp (tại công ty ABB và Công ty bánh kẹo Hữu Nghị) do Liên đoàn lao động Quận hướng dẫn.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận