an ninh - quốc phòng

Tập huấn về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Quận
Ngày đăng 12/11/2021 | 11:25

Nhằm thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến thời tiết, sự chỉ đạo về công tác PCTT và TKCN; phổ biến kiến thức cơ bản về PCTT và TKCN, bảo vệ công trình phòng, chống thiên tai; những quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai, bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi để người dân được biết và thực hiện; chống tư tưởng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với bão, lũ, thiên tai.

     Đồng thời, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị, xã hội, đoàn thể quần chúng, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố về công tác PCTT và TKCN, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, bão, lũ gây ra, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021.

     Sáng ngày 09/11/2021, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác phòng, chống thiên tai và TKCN. Tại điểm cầu UBND Hoàng Mai, có mặt đầy đủ của các phòng, ban đơn vị có liên quan: BCH Phòng chống thiên tai và TKCN Quận, Công An Quận, BCH quân sự Quận, Đội QLTT số 15, các phòng chuyên môn thuộc Quận. Các văn bản đã được tập huấn tại Hội nghị trực tuyến:

     - Luật phòng, chống thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống thiên tai và luật đê điều ngày 17 tháng 6 năm 2020.

     - Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống thiên tai và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống thiên tai và luật đê điều.

     - Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2021 quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai.

     - Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống thiên tai.

     Một số nội dung cơ bản đã được giảng viên trình bày tại buổi tập huấn:

     - Nguyên tắc cơ bản trong phòng chống thiên tai.

     - Chính sách của nhà nước trong phòng chống thiên tai.

     - Các hành vi bị cấm trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

     - Quyền và nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân trong PCTT.

     - Hình thức, đối tượng và nguồn lực cứu trợ.

     - Chế độ, chính sách đối với lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã.

     - Hoạt động, phương án, biện pháp ứng phó thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn trong ứng phó thiên tai.

     Qua buổi tập huấn cán bộ quận Hoàng Mai nâng cao nhận thức, chủ động, sẵn sàng ứng phó, nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai, thảm họa gây ra; Tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kỹ năng phòng, tránh đối với với thiên tai, thảm họa; Nâng cao ý thức bảo vệ mình, bảo vệ gia đình./.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận