an ninh - quốc phòng

Hội Luật gia quận Hoàng Mai cùng chung tay góp sức cho hoạt động vì quyền lợi ích cho những người yếu thế trong xã hội
Ngày đăng 03/12/2021 | 09:07

Vấn đề hướng nghiệp, đào tạo nghề, việc làm và vay vốn cho người khuyết tật chính là con đường bền vững để họ thực sự là một phần của xã hội. Việc làm ổn định sẽ giúp NKT tạo dựng cuộc sống tự lập, nâng cao vị thế của mình trong gia đình và xã hội, mở ra những cơ hội mới để NKT hoà nhập đầy đủ và bình đẳng vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, vấn đề giải quyết việc làm cho phù hợp với NKT gặp rất nhiều khó khăn.

     Cả nước có hơn 6,2 triệu NKT nhưng chỉ có 31,7% trong số này nằm trong lực lượng lao động. Tỷ lệ có việc làm đối với NKT từ 15 tuổi trở lên là 36%, trong khi tỷ lệ này ở người không khuyết tật là 60%. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, NKT là đối tượng yếu thế chịu ảnh hưởng nhiều nhất khi mất việc làm. NKT có nhu cầu học nghề khá cao, tuy nhiên, số người lao động được dạy nghề, tạo việc làm thấp. Nguyên nhân do nhiều NKT và gia đình họ còn mặc cảm, tự ti. Để bảo đảm sự bình đẳng về việc làm cho NKT, trong đó để NKT có việc làm bền vững, nhiều ý kiến cho rằng, cần đưa chính sách hỗ trợ giáo dục việc làm cho NKT vào trong các chiến lược và kế hoạch quốc gia cũng như các chính sách địa phương. Để NKT có thể tự lập và tham gia hoạt động xã hội, Hội NKT luôn khuyến khích những NKT tham gia vào thị trường lao động.

     Hội NKT - Hội Người Mù đã phối hợp cùng Hội Luật gia quận thông qua câu lạc bộ Pháp luật và đời sống của Người Khiếm thị quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tuyên truyền về chính sách giáo dục và việc làm cho người khuyết tật. Để đàm bảo phòng dịch, Hội nghị được diễn ra tuân thủ quy định 5k. Để hội nghị đạt hiệu quả truyền thông cao nhất, chuyển tải được số lượng thông tin lớn cho các hội viên, Hội Người Mù, Khuyết tật và hội Luật gia cùng phối hợp sử dụng phương tiện thông tin để xây dựng mô hình hội nghị trực tuyến tại hai điểm cầu chính là trục Hội người Mù quận Hoàng Mai và Hội người khuyết tật quận.

Báo cáo viên Hội nghị cùng Chủ tịch Hội Khuyết tật và Hội người mù Quận

trao đổi và đồng điều hành hội nghị.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận