an ninh - quốc phòng

Kết quả công tác Hội Luật gia Quận năm 2021
Ngày đăng 14/01/2022 | 16:32

Xác định năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị của đất nước. Trên cơ sở Kế hoạch số 146//KH- HLGHN ngày 18/12/2020 về thực hiện phương hướng nhiệm vụ công tác Hội năm 2021, Hội Luật gia quận Hoàng Mai đã xây dựng Kế hoạch công tác năm 2021số 01/KH-HLG ngày 02/01/2021, trong đó công tác xây dựng Hội và định hướng rõ việc tuyên truyền PBGDPL về Luật Bầu cử Đại biểu Quốc Hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cùng các văn bản pháp luật có liên quan, đồng thời xác định đây là mũi nhọn trọng tâm trong hoạt động PBGDPL năm 2021 của Hội Luật gia quận Hoàng Mai

     Đồng thời, Hội đã chỉ đạo các Chi hội cơ sở xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch công tác năm 2021.

     Chỉ đạo xây dựng chương trình và thực hiện việc phối hợp tuyên truyền và trợ giúp pháp lý cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

     Xây dựng và Kí thỏa thuận hợp tác hai bên, ba bên với Hội Người Khuyết tật, Hội Phụ nữ Quận cùng hợp tác thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tư vấn luật cho cán bộ, phụ nữ, trẻ em nói chung, cán bộ, phụ nữ trẻ em khuyết tật nói riêng về Luật Bảo vệ môi trường và một số Luật khác trong khuôn khổ Dự án do Quỹ Sáng kiến tư pháp (JIFF) - OXFAM bảo hộ và tài trợ.

     Tổ chức thành công Đại hội Hội Luật gia Quận Lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

     Ký giao ước thi đua cụm thi đua số 2 - Hội Luật gia Hà Nội.

     Ký giao ước thi đua thuộc Cụm thi đua Quận Hoàng Mai.

     Với quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Hội Luật gia lần thứ IV, ngay khi bắt đầu nhiệm kỳ BCH, Hội đã quyết liệt tập trung bám sát công tác tổ chức xây dựng, phát triển Hội, kết quả: Thành lập 03 Chi hội: Chi Hội Luật gia Luật sư với tổng số 05 hội viên mà nòng cốt là các luật sư có kinh nghiệm, giới thiệu 01 luật sư tham gia BCH Hội khóa IV; Chi hội Luật gia tại UBND phường Lĩnh Nam, kết nạp 08 hội viên; Chi hội Luật gia tại UBND phường Trần Phú, kết nạp được 15 hội viên;

     Thực hiện chương trình công tác năm 2021, Kế hoạch của UBND quận Hoàng Mai và Hội đồng PBGDPL Quận, Hội Luật gia Quận tập trung cho công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, phòng chống dịch bệnh và một số Luật khác có liên quan như tổ chức 25 hội nghị với 1.500 lượt cán bộ, hội viên, nhân dân và thành viên các tổ bầu cử về Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, phát 3.700  tờ gấp và tài liệu các loại có nội dung về Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, Luật giám sát của Quốc hội và HĐND, Luật tổ chức chính quyền địa phương. Hướng dẫn và vận động hội viên, nhân dân tham dự cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND”. Tổ chức 20 hội nghị phối hợp cùng Chi hội Luật gia tại cơ sở, UBND các phường trên địa bàn Quận và một số tổ chức, đoàn thể xã hội như Hội chữ thập đỏ, Hội Thanh niên xung phong, Hội Người khuyết tật, chi hội luật gia các phường Mai động, Tương Mai, Tân Mai, tổ chức triển khai và lồng ghép vào hoạt động tuyên truyền, tư vấn và trợ giúp pháp lý cho cán bộ và nhân dân đi đôi với nội dung tuyên truyền về khiếu nại, tố cáo, hòa giải cơ sở, an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa, phòng chống tội phạm, cho 1012 lượt người tham dự, tuyên truyền và giúp nhân dân hiểu rõ các chủ trương của Đảng và Nhà nước, phát 2500 tờ rơi về các nội dung liên quan.

     Năm 2021, duy trì thường xuyên việc tư vấn, trợ giúp pháp lý cho cán bộ, hội viên và nhân dân tại trụ sở Hội; Tư vấn thông qua hoạt động xét xử được phát huy và đảm bảo thực hiện thường xuyên, nghiêm túc tuân thủ chủ trương giãn cách xã hội và phòng tránh dịch bệnh, công tác tư vấn được đẩy mạnh thực hiện qua các hình thức tư vấn gián tiếp qua điện thoại, thư điện tử. thực hiện tư vấn trực tiếp được 15 việc, gián tiếp được 20 việc.

     Tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua của Hội cấp trên và các phong trào do UBND Quận phát động bằng các hành động cụ thể.

     Thực hiện cuộc vận động “Mỗi Luật gia là một tuyên truyền viên pháp luật, cộng tác viên trợ giúp pháp lý, đưa pháp luật vào cuộc sống” và “Mỗi Luật gia mỗi tháng làm một việc theo chức năng, nhiệm vụ của Hội”, đã yêu cầu và chỉ đạo các chi hội tăng cường tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm hoạt động tại các địa bàn công cộng, trên các tuyến giao thông, quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm và có điều kiện về an ninh trật tự; quản lý vũ khí, vật liệu nổ; tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh làm giảm các tội phạm về tệ nạn xã hội, tập trung các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm có tổ chức (các ổ, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, hoạt động bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê,...). Các đơn vị chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm; triển khai và xây dựng các mô hình xây dựng “gia đình, dòng họ”, “Tổ dân phố”, “Khu dân cư” văn hoá.

     Tiếp tục tổ chức xây dựng mô hình nhằm thực tế hóa Đề án tại 02 chi hội Luật gia cơ sở là chi hội Luật gia UBND phường Tương Mai và chi hội Luật gia Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận