an ninh - quốc phòng

Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC nhà ở hộ gia đình, kết hợp sản xuất kinh doanh
Ngày đăng 09/05/2022 | 11:20

UBND quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC&CNCH nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Đỗ Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND Quận; Ban Chỉ huy Công an Quận, đại diện UBND 14 phường, đại diện Chỉ huy Công an 14 phường.

     Báo cáo kết quả thực hiện đợt cao điểm, Trung tá Nguyễn Hùng Nam - Phó Trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết: Công an quận Hoàng Mai đã tham mưu cho UBND quận Hoàng Mai ban hành 20 loại văn bản chỉ đạo về công tác PCCC&CNCH trong đợt cao điểm này. Kết quả kiểm tra, hướng dẫn về PCCC&CNCH:

     Tổng số nhà ở hộ gia đình trên địa bàn quận là 74.512 hộ; Tổng số nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận là 5.560 hộ, trong đó:

- Số nhà ở hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh thuộc diện phải mở lối thoát nạn thứ 2: 19.558 hộ; số nhà ở hộ gia đình đã mở lối thoát nạn thứ 2: 19.558 (Đạt tỉ lệ 100%).

- Số lượt tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra về PCCC&CNCH là 80.072 lượt (Đạt tỉ lệ 100%)

Ngoài ra, công tác tuyên truyền tại các khu dân cư cũng đạt được những thành quả nhất định:

- Số lượt phát tin bài, khuyến cáo trên loa truyền thanh tại khu dân cư: 2.287 lượt.

- Số lượt tài liệu, khuyến cáo được phát: 68.783 tờ.

- Số buổi tuyên truyền trực tiếp: 6.418 buổi với 33.192 người tham dự. Số buổi tuyên truyền về PCCC&CNCH lồng ghép trong các hoạt động khác: 2.583 buổi

     Các phường đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các khu dân cư, người dân, hộ nhà ở kết hợp kinh doanh để người dân trang bị, nâng cao công tác PCCC và CNCH…

     ​Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai biểu dương Ban Chỉ huy Công an quận và các đơn vị đã cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCCC trên địa bàn. Đồng chí đề nghị Công an quận với vai trò là nòng cốt làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC&CNCH. Làm rõ vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình và người dân trong công tác PCCC&CNCH. Tập trung ưu tiên cho công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức pháp luật về PCCC và ý thức chấp hành các quy định về an toàn PCCC của các chủ hộ gia đình, đặc biệt là các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC tại nhà ở gia đình và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh.

     Công an quận tiếp tục thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác PCCC&CNCH của UBND các phường. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH cho các đối tượng làm công tác PCCC của các phường và các đội dân phòng để làm nòng cốt trong công tác PCCC&CNCH.

     Chủ tịch UBND các phường cần thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCCC theo quy định tại Điều 52 - Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ, tập trung phát huy được tối đa vai trò của các Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố; cán bộ đảng viên ở cấp cơ sở phải nêu gương thực hiện trước và vận động mọi người làm theo.

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận