an ninh - quốc phòng

Trung tâm Chính trị Quận khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ đối tượng 4 trên địa bàn Quận năm 2022
Ngày đăng 18/07/2022 | 16:53

Thực hiện Quyết định số 713 ngày 25/3/2022 của UBND quận Hoàng Mai, ngày 12/7/2022, Trung tâm Chính trị phối hợp với Hội đồng Giáo dục QP&AN Quận tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ đối tượng 4 trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2022”. Đến dự khai giảng lớp học, có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận; đồng chí Thượng tá Đặng Đình Toản - Phó Trưởng Công an quận Hoàng Mai.

     Tham gia lớp bồi dưỡng có gần 300 học viên là các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức quản lý chưa hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh. Trong thời gian 04 ngày, từ 12/7 đến 15/7/2022, các học viên sẽ được tiếp thu và quán triệt 09 chuyên đề về: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ Biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với  Việt Nam; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế- xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân  tự vệ, lực lượng dự bị động viên.

     Dự và phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị Quận chỉ rõ: Trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động phức tạp, nhanh và khó lường, nhất là từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina. Tranh giành ảnh hưởng gay gắt giữa các nước lớn nhất là Trung Quốc và Mỹ. Gia tăng hoạt động chạy đua vũ trang ở khu vực, răn đe quân sự leo thang, tiệm cận xung đột, va chạm trên biển. Do vậy, việc cập nhật chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP&AN là công việc thường xuyên liên tục. Các đồng chí học viên cần nâng cao trách nhiệm xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, trong đó, tiềm lực chính trị, tinh thần được đặc biệt coi trọng. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan Dân-Chính-Đảng, các đơn vị hiệp quản, đội ngũ giáo viên được bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kiến thức về quốc phòng, an ninh; tích cực nghiên cứu, cập nhật những nội dung kiến thức, vận dụng vào thực tiễn công tác điều hành chỉ đạo ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Quốc phòng và An ninh của quận Hoàng Mai.

Nguồn: Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận