an ninh - quốc phòng

Hội nghị triển khai, hướng dẫn công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2022
Ngày đăng 28/07/2022 | 15:23

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 18/02/2022 về phòng, chống tệ nạn mại dâm; Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 18/02/2022 về tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn; để triển khai có hiệu quả các hoạt động can thiệp, giảm hại trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn Quận

     Ngày 20/7/2022, phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận Hoàng Mai phối hợp với Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội - Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn công tác phòng, chống mại dâm, các hoạt động can thiệp, giảm hại trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm cho các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra liên ngành 178 Quận, đại diện Ban Chỉ đạo 138, Đại diện đội kiểm tra liên ngành 178, cán bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các đồng chí đội trưởng, đội phó đội công tác xã hội tình nguyện của các phường trong Quận. Về dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung của hội nghị có đồng chí Lê Thị Thúy - Phó Chi cục trưởng, Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội - Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội; và các đồng chí phòng nghiệp vụ - tuyên truyền Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội Hà Nội

     Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến các nội dung tuyên truyền về thực trạng tình hình tệ nạn mại dâm hiện nay, ảnh hưởng của tệ nạn mại dâm đối với gia đình, xã hội và trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ trong công tác phòng, chống mại dâm; các hoạt động phòng, chống mại dâm trong năm 2022; mô hình hỗ trợ giảm tác hại đối với người bán dâm; hướng dẫn thực hiện các hoạt động của Mô hình phòng, chống mại dâm tại các phường trên địa bàn; quan điểm, cách tiếp cận mới trong xây dựng chính sách pháp luật, giải pháp về phòng ngừa mại dâm, đồng thời đấu tranh với các vi phạm hành chính, tội phạm liên quan đến mại dâm và vấn đề đảm bảo quyền của người lao động và hỗ trợ cho người hoạt động mại dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhằm giảm thiểu tác hại do hoạt động mại dâm. Những nội dung liên quan đến hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178 các cấp. Thông qua hoạt động tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, làm hạn chế đến mức thấp nhất tệ nạn mại dâm, mại dâm trá hình tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ bị lợi dụng như: khách sạn, nhà trọ, karaoke, massage... Qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ đối với công tác phòng, chống mại dâm.

     Để nâng cao hiệu quả  phòng, chống mại dâm trong thời gian tới, các ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động dưới nhiều hình thức, tạo phong trào toàn dân lên án, phát hiện, tố giác và tham gia phòng, chống mại dâm. Cùng với đó, đôn đốc, hướng dẫn và giám sát việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống mại dâm ở cơ sở với các trọng tâm như: (i) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2021 trên địa bàn; (ii) Hỗ trợ kinh phí từ ngân sách để thực hiện Kế hoạch phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; (iii) Chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý các cơ sở kinh doanh, dịch vụ vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm, ma túy trên địa bàn; (iiii) Đẩy mạnh phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ mại dâm, ma túy; lựa chọn và xây dựng, các mô hình phòng ngừa mại dâm, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện; tổ chức tư vấn, cảm hoá, giúp đỡ người bán dâm, cai nghiện ma túy hoàn lương tái hoà nhập cộng đồng; (iiiii) Tổ chức điều tra, khảo sát số người liên quan đến ma túy; hoạt động mại dâm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm trên địa bàn để quản lý và có kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn phát sinh tệ nạn xã hội; (iiiiii) Củng cố và duy trì hoạt động đội công tác xã hội tình nguyện góp phần giảm thiểu tối đa về tệ nạn xã hội phát sinh ở địa phương.

Nguồn: phòng Lao động TBXH quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận