an ninh - quốc phòng

Công an quận Hoàng Mai tuyên truyền phổ biến pháp luật tại các địa bàn trọng điểm
Ngày đăng 24/11/2022 | 18:44

Hưởng ứng 10 năm ngày Pháp luật Việt Nam (09/11/2012 - 09/11/2022), từ ngày 01/9/2022 đến nay, Công an quận Hoàng Mai đã tổ chức tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam bằng các hoạt động thiết thực như treo băng rôn tại trụ sở Công an quận và Công an các phường

     Đồng thời, phát 7.000 cẩm nang tuyên truyền phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật tại các khu vực, địa bàn trọng điểm về ANTT, bến xe, trường học trên địa bàn quận.  Công an quận thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các cơ sở giáo dục quận và các cơ quan, doanh nghiệp, tổ dân phố dưới nhiều hình thức, đa dạng và phong phú, phù hợp với tình hình thực tế địa bàn. Qua đó, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, bảo đảm TTATXH làm giảm tỷ lệ phạm pháp và vi phạm pháp luật trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Nguồn: Công an quận

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận