an ninh - quốc phòng

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính theo pháp luật hiện hành

Ngày đăng 24/09/2020 | 04:04 PM
Xử phạt vi phạm hành chính là hoạt động của các cá nhân có thẩm quyền nhằm xác định hành vi vi phạm hành chính để áp dụng các hình thức xử phạt và các biện pháp cưỡng chế khác do pháp luật quy định đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi VPHC. Cũng như các hoạt động truy cứu trách nhiệm pháp lý khác, xử phạt VPHC phải tuân theo những nguyên tắc nhất định để xử phạt đúng đắn, chính xác, vừa...

Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên

Ngày đăng 21/09/2020 | 11:51 AM
Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải cơ sở dành cho đội ngũ hòa giải viên

Lưu ý 5 điều xử phạt vi phạm hành chính

Ngày đăng 19/09/2020 | 11:15 AM
Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt với cá nhân, tổ chức vi phạm. Xử phạt cần lưu ý 5 điều dưới đây:

Nghị định số 82/2020/NĐ-CP: Xử lý VPHC trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp;hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã

Ngày đăng 19/09/2020 | 11:13 AM
Ngày 15/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/9/2020

Bản sao từ bản chính có thời hạn sử dụng bao lâu

Ngày đăng 19/09/2020 | 11:11 AM
Bản sao từ bản chính là bản sao đầy đủ, chính xác nội dung của bản chính và được trình bày theo thể thức quy định

Phân biệt xử phạt vi phạm hành chính và xử lý hành chính

Ngày đăng 19/09/2020 | 11:09 AM
Xử phạt vi phạm hành chính và xử lý hành chính có vẻ rất giống nhau khiến không ít người lầm tưởng là một. Để phân biệt rõ ràng bản chất của 2 thuật ngữ này cần lưu ý:

Khi nào sử dụng Tờ trình, Công văn trong văn bản hành chính

Ngày đăng 19/09/2020 | 11:07 AM
Hệ thống văn bản quy định về soạn thảo văn bản hành chính là:

Điểm mới trong thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông của công dân Việt Nam từ ngày 01/7/2020

Ngày đăng 19/09/2020 | 11:06 AM
Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XIV ngày 22/11/2019. Nội dung của Luật với nhiều điểm mới về cải cách thủ tục hành chính sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho công dân Việt Nam xuất cảnh, nhập cảnh, cụ thể:

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Ngày đăng 19/09/2020 | 11:04 AM
Ngày 01/7/2020, Chính phú ban hành Nghị định số 75/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với công cuộc bảo vệ Tổ quốc từ môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh

Ngày đăng 11/09/2020 | 10:16 AM
Đảng và Nhà nước ta luôn coi giáo dục quốc phòng và an ninh “là bộ phận của nền giáo dục quốc dân, một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; là môn học chính khoá trong chương trình giáo dục, đào tạo trung học phổ thông đến đại học và các trường chính trị, hành chính, đoàn thể. Việc học tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh là quyền lợi và nghĩa vụ của...

Trợ giúp pháp lý trong tư pháp hình sự

Ngày đăng 08/09/2020 | 11:00 AM
Ở Việt Nam, trước năm 1997 thì quyền TGPL được ghi nhận chung trong quyền bào chữa. Quyền bào chữa là quyền Hiến định được ghi nhận trong tất cả các bản Hiến pháp của nước Việt Nam trong các thời kỳ. Hiến pháp năm 2013 quy định: “Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa”(khoản 4 Điều 31) và lần đầu tiên quy...

Cơ chế giao quyền xử phạt vi phạm hành chính

Ngày đăng 08/09/2020 | 10:58 AM
Sau hơn 07 năm thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, công tác xử lý vi phạm hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả cao, góp phần ổn định tình hình an ninh - chính trị, trật tự - an toàn xã hội, công tác quản lý nhà nước nói chung cũng như trong các lĩnh vực cụ thể của đời sống

Thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 08/09/2020 | 10:55 AM
Ngày 21/7/2020, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BNV quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, Thông tư này quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, CC, VC. Đối tượng áp dụng theo Thông tư gồm: Người tố cáo là...

Nghị định số 87/2020/NĐ-CP về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

Ngày đăng 08/09/2020 | 10:53 AM
Ngày 28/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (sau đây gọi là Nghị định). Nghị định được xây dựng trên cơ sở nhiệm vụ Quốc hội giao Chính phủ tại Khoản 2 Điều 59 Luật Hộ tịch, gồm 5 Chương, 25 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2020

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 9/2020

Ngày đăng 08/09/2020 | 10:49 AM
Sang tháng 09 năm 2020, nhiều quy định pháp luật mới sẽ chính thức có hiệu lực. Có thể kể đến như:

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận