an ninh - quốc phòng

Áp dụng biện pháp XLHC đối với người dưới 18 tuổi trong mối quan hệ với quy định của BLHS năm 2015

Ngày đăng 13/07/2020 | 08:39 AM
Luật xử lý vi phạm hành chính (Luật XLVPHC) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20/6/2012. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013, trừ các quy định liên quan đến việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do Tòa án nhân dân xem xét, quyết định thì có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2014. Theo quy định của Luật XLVPHC, tùy theo dấu...

Di tặng theo quy định của pháp luật Dân sự

Ngày đăng 13/07/2020 | 08:37 AM
Điều 646 BLDS năm 2015 quy định: “1. Di tặng là việc người lập di chúc dành một phần di sản để tặng cho người khác. Việc di tặng phải được ghi rõ trong di chúc”. Đây là một quyền của người lập di chúc mong muốn tặng một phần tài sản của mình cho một người bất kỳ sau khi họ chết

Các nguyên tắc trong xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

Ngày đăng 13/07/2020 | 08:31 AM
Để quản lý xã hội, bên cạnh pháp luật còn có hệ thống các quy phạm xã hội bao gồm: quy phạm đạo đức, phong tục, tập quán, hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư, tổ chức xã hội và tổ chức tôn giáo. Tuy các quy phạm xã hội không mang tính cưỡng chế cao như quy phạm pháp luật, song nó vẫn có giá trị bởi có sự kết hợp giữa cưỡng chế với sự tự nguyện, xử phạt với giáo dục, răn đe với thuyết phục....

Một số quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bạo lực gia đình

Ngày đăng 13/07/2020 | 08:25 AM
Bạo lực gia đình đã và đang là một vấn đề xã hội cần được quan tâm giải quyết bởi nó gây ra nhiều hậu quả ảnh hưởng đến quyền con người, danh dự, nhân phẩm và cả tính mạng của cá nhân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Bạo lực gia đình làm xói mòn các giá trị truyền thống tốt đẹp, là nguy cơ gây tan vỡ hoặc suy giảm sự bền vững của gia đình. Ngoài ra, bạo lực gia đình còn gây ra những tác động tiêu...

Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Hoàng Mai làm tốt công tác tuyên truyền kiến thức QP&AN cho các tăng, ni Phật tử năm 2020

Ngày đăng 09/07/2020 | 05:14 PM
Ngày 29/6/2020, tại Hạ trường Khuyến Lương, Hội đồng GDQP&AN quận Hoàng Mai chủ trì phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Hoàng Mai đã tổ chức tuyên truyền kiến thức QP&AN cho các tăng, ni, phật tử trên địa bàn quận

Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai tổ chức sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và rút kinh nghiệm công tác phối hợp liên ngành tư pháp quận năm 2020

Ngày đăng 09/07/2020 | 03:11 PM
Chiều ngày 24/6/2020, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 06 tháng đầu năm và rút kinh nghiệm công tác phối hợp liên ngành tư pháp quận nhằm kiểm điểm đánh giá những mặt làm được cũng như những tồn tại, hạn chế và khó khăn vướng mắc trong công tác phối hợp, từ đó đề ra giải pháp khắc phục, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm...

Giải trình trong xử phạt vi phạm hành chính

Ngày đăng 03/07/2020 | 05:11 PM
Để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đối tượng bị xử phạt, bảo đảm việc XPVPHC được thực hiện khách quan, minh bạch và dân chủ, đúng quy định pháp luật, tránh tình trạng áp đặt của cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt khi tiến hành xử phạt, phù hợp với yêu cầu bảo đảm quyền cơ bản của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận “Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã...

Thời hiệu yêu cầu bồi thường theo quy định của Luật TNBT của Nhà nước năm 2017

Ngày đăng 03/07/2020 | 05:08 PM
Chế định về thời hiệu là một chế định quan trọng trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, việc nhận thức đúng và áp dụng nghiêm túc, thống nhất về thời hiệu có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện quyền yêu cầu bồi thường của người bị thiệt hại, cũng như việc giải quyết bồi thường của cơ quan nhà nước. Do đó, việc nhận thức đúng, áp dụng pháp luật thống nhất về thời hiệu, cách tính...

Điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Ngày đăng 03/07/2020 | 05:04 PM
Điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Hội nghị tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội và các biện pháp phòng ngừa cho cán bộ hội viên phụ nữ

Ngày đăng 02/07/2020 | 05:07 PM
Ngày 26/6/2020, Hội LHPN quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội và các biện pháp hòng ngừa cho cán bộ hội viên phụ nữ tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận. Tới dự hội nghị, có đồng chí Hoa Việt Thắng - Phó Trưởng Công an Quận, đồng chí Nguyễn Lệ Hằng - Chủ tịch Hội LHPN Quận, các đồng chí đại diện các phòng, ban, ngành Quận, các đồng chí chủ...

Phổ biến Nghị định số 100/2019 ngày 30/12/2019 của Chính phủ

Ngày đăng 02/07/2020 | 03:42 PM
Ngày 24-25/6/2020, phòng Tư pháp phối hợp Công an Quận, UBND các phường: Mai Động, Tương Mai tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Tới dự hội nghị, có Đại diện Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thuộc Quận; Đại diện Lãnh đạo UBND các phường; Trưởng các đoàn...

Ban Bí thư ban hành Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày đăng 30/06/2020 | 03:42 PM
Ngày 09/12/2003, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân (sau đây gọi là Chỉ thị số 32-CT/TW). Qua xem xét báo cáo của Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện, ngày 20/6/2020, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 80-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số...

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0

Ngày đăng 29/06/2020 | 08:59 AM
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một trong những phương thức hữu hiệu để đưa pháp luật vào cuộc sống, đây được coi là khâu đầu tiên, quan trọng của quy trình tổ chức thực hiện pháp luật, trở thành cầu nối để đưa pháp luật vào cuộc sống. Bởi vì khi được PBGDPL, mỗi công dân nắm bắt được nội dung, tinh thần của pháp luật, nhận thức được giá trị của pháp luật từ đó thể hiện sự tôn...

Tháo gỡ khó khăn trong việc hủy bỏ giá trị pháp lý của giấy tờ, văn bản được chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký không đúng quy định

Ngày đăng 29/06/2020 | 08:57 AM
Có thể nói, trong thực tiễn công tác chứng thực từ nhiều năm nay, việc quy định cơ chế hủy bỏ giá trị pháp lý của văn bản được chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký không đúng quy định của pháp luật đã được đặt ra xong chưa được xử lý triệt để. Điều này đã gây nhiều khó khăn cho các địa phương trong việc xử lý những văn bản này

Luật lý lịch tư pháp và vấn đề xóa án tích

Ngày đăng 29/06/2020 | 08:55 AM
Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án. Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) được coi là giấy tờ pháp lý quan trọng chứng minh một người có hay không có án tích. Hiện nay, trong nhiều trường hợp, phiếu LLTP trở thành một trong những giấy tờ bắt buộc phải có của cá nhân. Tuy nhiên, để thực hiện việc xóa án tích để ghi vào LLTP nội dung “không có án tích” lại liên quan chặt chẽ đến quy...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận