an ninh - quốc phòng

Nghị định số 87/2020/NĐ-CP về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến

Ngày đăng 08/09/2020 | 10:53 AM
Ngày 28/7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến (sau đây gọi là Nghị định). Nghị định được xây dựng trên cơ sở nhiệm vụ Quốc hội giao Chính phủ tại Khoản 2 Điều 59 Luật Hộ tịch, gồm 5 Chương, 25 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2020

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 9/2020

Ngày đăng 08/09/2020 | 10:49 AM
Sang tháng 09 năm 2020, nhiều quy định pháp luật mới sẽ chính thức có hiệu lực. Có thể kể đến như:

Công an quận Hoàng Mai bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 10kg ma túy đá

Ngày đăng 01/09/2020 | 11:18 AM
Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Hoàng Liệt và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hoàng Mai phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn từ Nghệ An về Hà Nội

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân là quan điểm chỉ đạo chiến lược sáng suốt của Đảng trong tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Ngày đăng 26/08/2020 | 10:33 AM
Quan điểm chỉ đạo chiến lược này vừa kế thừa một cách xuất sắc truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, vừa thể hiện sự sáng suốt, tài tình và sáng tạo của Đảng ta, trong bối cảnh đất nước và quốc tế có nhiều biến đổi to lớn, phức tạp và khó lường. Mỗi cán bộ, đảng viên và toàn dân cần nhận thức sâu sắc và đồng tâm, hợp lực xây dựng nền QPTD ngày càng vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc...

Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 24/08/2020 | 09:57 AM
Ngày 13/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, có hiệu lực từ ngày 20/8/2020

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

Ngày đăng 24/08/2020 | 09:55 AM
Ngày 28/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

Nâng cao chất lượng công tác quân sự, quốc phòng địa phương

Ngày đăng 19/08/2020 | 09:29 AM
Quận Hoàng Mai là một quận nằm ở phía Nam nội thành Thủ đô Hà Nội có diện tích 41,04 km2, dân số trên 50 vạn người. Những năm qua, cùng với sự phát triển chung của Thủ đô và cả nước. Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang quận Hoàng Mai đã nỗ lực phấn đấu, vượt mọi khó khăn, tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường” trên địa bàn quận Hoàng Mai

Ngày đăng 17/08/2020 | 10:09 AM
Nhằm mục đích phổ biến rộng rãi các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, các quy định pháp luật về bảo vệ rừng, biển, hải đảo, đất đai, nước, không khí, tài nguyên, khoáng sản, quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường, nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn Quận nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành pháp...

Triển khai thi hành Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Ngày đăng 17/08/2020 | 10:07 AM
Ngày 29/7/2020, UBND quận Hoàng Mai ban hành Kế hoạch số 229/KH-UBND về triển khai thi hành Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn quận Hoàng Mai

Cuộc thi Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn quận Hoàng Mai

Ngày đăng 17/08/2020 | 10:03 AM
Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 05/6/2020 UBND thành phố Hà Nội về tổ chức cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” trên địa bàn Thành phố Hà Nội; UBND quận Hoàng Mai đã ban hành Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 15/6/2020 về việc tổ chức cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống...

Tập huấn nghiệp vụ cho hòa giải viên cơ sở

Ngày đăng 17/08/2020 | 09:59 AM
Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 08/01/2020 về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2020; Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 09/8/2019 của UBND quận Hoàng Mai về triển khai, thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở gian đoạn 2019-2020” trên địa bàn quận Hoàng Mai

Mặt trận tổ quốc Quận tuyên truyền những vấn đề cơ bản về quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam trong tình hình hiện nay

Ngày đăng 14/08/2020 | 08:05 AM
Biển, đảo Việt Nam là một bộ phận cấu thành chủ quyền quốc gia, là không gian sinh tồn, cửa ngõ giao lưu quốc tế, gắn bó mật thiết với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kế thừa và phát triển ý thức chủ quyền biển, đảo của ông cha trong lịch sử dựng nước và giữ nước, cũng như nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,...

Xây dựng lực lượng Dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày đăng 11/08/2020 | 11:44 AM
Những năm qua, cấp ủy chính quyền các cấp trong quận luôn quan tâm xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh, góp phần sẵn sàng động viên, tăng cường sức mạnh cho lực lượng thường trực khi có yêu cầu

Những quy định mới sẽ có hiệu lực từ tháng 8/2020

Ngày đăng 11/08/2020 | 11:41 AM
     Xe chưa cấp biển có thể được tham gia giao thông      Nội dung này được quy định tại Thông tư 58/2020/TT-BCA...

Một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Ngày đăng 10/08/2020 | 08:30 AM
Ngày 18/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Nội dung mới cơ bản của Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật đã sửa đổi, bổ sung 54 điều về nội dung và 14 điều về kỹ thuật của Luật năm 2015 với những...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận