an ninh - quốc phòng

Một số vấn đề từ thực tiễn triển khai hòa giải ở cơ sở

Ngày đăng 09/06/2020 | 09:32 AM
Thời gian qua, hòa giải ở cơ sở đã phát huy vai trò tích cực trong việc góp phần giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ ở cộng đồng dân cư, giúp ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Đặc biệt, từ khi Luật Hòa giải ở cơ sở ra đời, vị trí, vai trò của công tác này trong đời sống xã hội càng được khẳng định. Bên cạnh đó, thực tiễn triển khai thi hành Luật Hòa...

Tăng cường năng lực thực thi pháp luật về XLVPHC thông qua cơ chế kiểm tra và xử lý kỷ luật người có thẩm quyền xử phạt

Ngày đăng 09/06/2020 | 09:27 AM
Nghị định số 19/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 31/3/2020. Các quy định về xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý VPHC (các Điều 22,23, 24, 25, 26, 27, 28 và 29 Nghị định số 19/2020/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020 để bảo đảm phù hợp với thời gian có hiệu lực của Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày...

Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020

Ngày đăng 05/06/2020 | 10:44 AM
Ngày 01/6/2020, UBND quận Hoàng Mai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020

Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận Hoàng Mai

Ngày đăng 05/06/2020 | 10:36 AM
Nhằm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận Hoàng Mai và khẳng định, nâng cao vị trí, phát huy vai trò của Hội đồng trong việc tư vấn giúp UBND Quận thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, ngày 27/4/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận ban hành Kế hoạch số 24/KH-HĐ về hoạt động của Hội đồng năm 2020

Một số nội dung của Nghị định quy định chi tiết Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

Ngày đăng 05/06/2020 | 10:33 AM
Ngày 28/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 26/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Kế hoạch triển khai thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn quận Hoàng Mai

Ngày đăng 05/06/2020 | 10:26 AM
Ngày 08/5/2020, UBND quận Hoàng Mai ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ. Theo Kế hoạch, UBND Quận chỉ đạo việc triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn Quận từ tháng 6/2020 đến tháng 10/2022, trong đó, có cả việc thực hiện tổng kết đề án

Nghị định số 36/2020/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Ngày đăng 03/06/2020 | 06:32 PM
Ngày 24/3, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Nghị định có hiệu lực từ ngày 10/5/2020. Trong đó, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước là 250 triệu đồng đối với cá nhân và 500 triệu đồng đối với tổ chức

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Ngày đăng 03/06/2020 | 06:30 PM
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/5/2020. Trong đó, sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 và khoản 5 Điều 27 quy định bán đấu giá và xử lý kết quả bán đấu giá tài sản thi hành án

Hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch

Ngày đăng 03/06/2020 | 06:29 PM
Ngày 08 tháng 4 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BTP Ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 5 năm 2020 và thay thế Thông tư số 08/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ thụ lý các việc về quốc tịch

Một số điểm cần biết của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019

Ngày đăng 03/06/2020 | 06:26 PM
Được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7 là một trong những Luật chứa nhiều quy định tác động mạnh tới đời sống xã hội, đặc biệt là người dân

Xác định thế nào là đã bị xử phạt vi phạm hành chính

Ngày đăng 03/06/2020 | 06:24 PM
Thời gian qua, việc xác định thế nào là đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (Luật XLVPHC) gặp nhiều vướng mắc, bất cập do các quy định liên quan đến vấn đề này tại Luật hiện hành chưa cụ thể và không thống nhất

Quận Hoàng Mai tổ chức lực lượng tuần tra canh gác đê năm 2020

Ngày đăng 01/06/2020 | 03:29 PM
Từ ngày 27/5 đến 29/5/2020, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai quận Hoàng Mai tổ chức tập huấn kỹ thuật hộ đê, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra canh gác đê trên địa bàn quận năm 2020

Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho lực lượng Công an quận

Ngày đăng 01/06/2020 | 03:23 PM
Từ ngày 18/5/2020 đến 20/5/2020, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Hoàng Mai. Hội đồng Giáo dục QP&AN quận Hoàng Mai đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức 86 các đồng chí sĩ quan Công an có quân hàm từ Thiếu úy đến Trung tá và Đảng viên (không giữ chức vụ trong Ban Chỉ huy Công an quận) chưa có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QP&AN

Công tác hòa giải ở cơ sở đã góp phần quan trọng trong việc ổn định trật tự an toàn xã hội

Ngày đăng 01/06/2020 | 02:33 PM
Trong lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, nhân dân ta luôn phải chống chọi với thiên tai khắc nghiệt và giặc ngoại xâm nên ý thức rất sâu sắc về sức mạnh đoàn kết cộng đồng. Người Việt Nam sống có tình có lý và chính tính cộng đồng đã hình thành đạo lý sống thiên về tình hơn và “quan hệ” là yếu tố quan trọng có tính quyết định để tồn tại được trong một cộng đồng

Công tác xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật sau 03 năm triển khai thực hiện

Ngày đăng 01/06/2020 | 02:30 PM
Ngày 08/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 619/QĐ-TTg ban hành Quy định xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL)

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận