an ninh - quốc phòng

Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2020

Ngày đăng 21/05/2020 | 09:08 AM
Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-BCH của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) Thành phố, triển khai hưởng ứng Tuần lễ quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2020 với chủ đề “Phòng chống thiên tai chủ động, hiệu quả từ lực lượng xung kích cơ sở”

Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày đăng 19/05/2020 | 09:55 AM
Ngày 24/3/2020, Ban chấp hành Trung ương đã ban hành Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Triển khai thi hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam trên địa bàn quận Hoàng Mai

Ngày đăng 19/05/2020 | 09:53 AM
Ngày 28/4/2020, UBND quận Hoàng Mai ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND về triển khai thi hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam trên địa bàn Quận

Không còn khái niệm "họp bất thường" trong Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi

Ngày đăng 18/05/2020 | 08:05 AM
Luật sửa đổi, bổ sung một số Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sắp có hiệu lực. Nhiều điểm mới được sửa đổi và bổ sung cho phù hợp với thực tế

Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Ngày đăng 18/05/2020 | 08:03 AM
Ngày 08/4, Chính phủ ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó, Nghị định quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất. Nghị định này có hiệu lực thi hành ngay trong ngày 08/4/2020

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 5/2020

Ngày đăng 18/05/2020 | 08:02 AM
Nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/5, trong đó tiêu biểu như chính thức cấp bản sao điện tử cho người dân, xe vi phạm giao thông sẽ không bị tạm giữ nếu nộp tiền bảo lãnh

07 công việc người lao động Việt Nam không được đến làm việc ở nước ngoài

Ngày đăng 18/05/2020 | 08:00 AM
Có hiệu lực ngày 20/5, Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4 của Chính phủ đã ban hành kèm theo danh mục công việc người lao động Việt Nam không được đến làm việc ở nước ngoài, trong đó có tới 07 công việc, cụ thể:

Tư cách chủ thể của chi nhánh, văn phòng đại diện trong pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Ngày đăng 18/05/2020 | 07:57 AM
Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (Luật XLVPHC) quy định cá nhân, tổ chức là chủ thể tham gia quan hệ pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Trong đó, tổ chức là các chủ thể được liệt kê tại khoản 10 Điều 2 Luật XLVPHC, bao gồm: cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế,...

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Ngày đăng 18/05/2020 | 07:52 AM
Ngày 05/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 32/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Nghị định này sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 15/5/2020

Bỏ quy định xử phạt một số hành vi tại Nghị định 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày đăng 18/05/2020 | 07:50 AM
Ngày 17/02, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 21/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát...

Tìm hiểu một số quy định về Thừa phát lại tại Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ

Ngày đăng 15/05/2020 | 02:39 PM
Ngày 08/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. Nghị định có 6 Chương và 75 Điều, có hiệu lực từ ngày 24/02/2020

Theo dõi thi hành Luật Thủ đô trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2020

Ngày đăng 15/05/2020 | 02:37 PM
Theo dõi thi hành Luật Thủ đô trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2020

Vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ngày đăng 11/05/2020 | 10:21 AM
Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2020/NĐ-CP quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2020

Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Ngày đăng 11/05/2020 | 10:19 AM
Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Nghị định có hiệu lực từ ngày 25/5/2020. Nghị định này quy định về các hoạt động quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước bao gồm: quản lý, quản trị dữ liệu số; kết nối, chia sẻ dữ liệu số; sử dụng, khai thác dữ liệu số của cơ quan nhà nước; cung cấp dữ liệu mở của cơ...

Nghị định số 49/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng

Ngày đăng 11/05/2020 | 10:15 AM
Ngày 17/4, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Nghị định này có 5 Chương 29 Điều quy định cụ thể các biện pháp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân; các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù; trách nhiệm của các bộ, UBND các cấp và các cơ quan, tổ...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận