an ninh - quốc phòng

Những điểm mới của Nghị định 124/2020/NĐ-CP với Nghị định 75/2012/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại

Ngày đăng 19/01/2021 | 05:31 PM
Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2020, thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP

Điểm mới về chế độ nghỉ phép năm từ 2021 của người lao động

Ngày đăng 19/01/2021 | 11:04 AM
Dưới đây là tổng hợp điểm mới về chế độ nghỉ phép năm từ 2021 của người lao động được quy định tại Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định 145/2020/NĐ-CP

Nghị định số 148/2020/NĐ-CP: Quy định mới về giao, cho thuê các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý

Ngày đăng 19/01/2021 | 11:01 AM
Ngày 18/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Theo đó, Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, trong đó bổ sung quy định giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước...

Những quy định quan trọng có hiệu lực từ ngày đầu năm mới 2021

Ngày đăng 19/01/2021 | 10:44 AM
Từ tháng 01/2021, nhiều luật, nghị định mới có hiệu lực như: cấm dịch vụ đòi nợ thuê, người dân được đốt pháo hoa trong dịp lễ, Tết, sinh nhật

Đợt cao điểm cấp Căn cước công dân lưu động trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 13/01/2021 | 10:20 AM
Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới và chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến. Bộ Công an được Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng và thực hiện Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân, với mục tiêu cấp tối thiểu 50 triệu Căn cước công dân trên toàn quốc trước ngày...

Bãi bỏ văn bản QPPL trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công

Ngày đăng 12/01/2021 | 09:04 AM
Ngày 26/11/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 103/2020/TT-BTC bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong lĩnh vực thuế, quản lý tài sản công và quản lý nợ công

Bãi bỏ một số văn bản QPPL trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

Ngày đăng 12/01/2021 | 08:58 AM
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành một số Thông tư bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành hoặc liên tịch ban hành. Cụ thể như sau:

Từ 01/7/2021, thêm 6 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú

Ngày đăng 12/01/2021 | 08:56 AM
Từ 01/7/2021, thêm 6 trường hợp bị xóa đăng ký thường trú

Quy định mới về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ

Ngày đăng 12/01/2021 | 08:55 AM
Ngày 14/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, trong đó quy định về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ

Tiếp tục đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày đăng 12/01/2021 | 08:53 AM
Công tác PBGDPL có vai trò quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống và thực hiện quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật

Những giải pháp góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của người dân

Ngày đăng 12/01/2021 | 08:50 AM
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được xác định là một nhiệm vụ quan trọng, là cầu nối để đưa pháp luật đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân giúp người dân hiểu và chấp hành pháp luật

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật

Ngày đăng 12/01/2021 | 08:42 AM
Trong thời gian qua, công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thi hành pháp luật đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều thành quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trước yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới, công tác xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật vẫn còn hạn chế, bất cập

Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Ngày đăng 12/01/2021 | 08:40 AM
Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Chính sách mới quan trọng có hiệu lực từ 01/01/2021

Ngày đăng 12/01/2021 | 08:38 AM
Chính sách mới quan trọng có hiệu lực từ 01/01/2021

Lễ ra quân triển khai đợt cao điểm cấp căn cước công dân lưu động trên địa bàn quận Hoàng Mai

Ngày đăng 11/01/2021 | 03:48 PM
Thực hiện Kế hoạch số 451 của Công an Thành phố Hà Nội về việc tổ chức Lễ ra quân triển khai đợt cao điểm cấp Căn cước công dân lưu động trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Ngày 01/01/2021, Công an quận Hoàng Mai đã tổ chức lễ ra quân thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đợt cao điểm này, chủ động bố trí các tổ cấp lưu động thực hiện tất cả các ngày trong tuần, trong và ngoài giờ hành chính đảm bảo phù...

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận