an ninh - quốc phòng

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP: Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Ngày đăng 24/11/2020 | 01:52 PM
Ngày 25/9, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 9 năm 2020

Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg Sửa quy định về hồ sơ, thủ tục hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19

Ngày đăng 24/11/2020 | 01:49 PM
Ngày 19/10, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Việc giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội được thực hiện đến hết ngày 31/01/2021

Nghị định số 124/2020/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại

Ngày đăng 24/11/2020 | 01:47 PM
Ngày 19/10, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2020 và thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 3/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại

Hội nghị tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn quận Hoàng Mai năm 2020

Ngày đăng 23/11/2020 | 06:00 PM
Trong ngày 17/11/2020, phòng Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao năng lực cho các tình...

Tuyên truyền 03 Dự án luật do Bộ Công an chủ trì xây dựng

Ngày đăng 23/11/2020 | 05:51 PM
Thực hiện chương trình xây dựng pháp luật, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV dự kiến thảo luận, thông qua một số dự án luật liên quan đến công tác Công an, trong đó có 03 dự án do Bộ Công an chủ trì tham mưu soạn thảo. Bao gồm: Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; dự án Luật Cư trú (sửa đổi). Công an thành phố Hà Nội trân trọng gửi tới...

Công an quận Hoàng Mai ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai

Ngày đăng 23/11/2020 | 05:42 PM
Với tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, Đảng ủy, Ban chỉ huy Công an quận Hoàng Mai đã phát động 100% cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên công đoàn ủng hộ miền Trung ruột thịt bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ngày 23/10, tại hội trường Công an quận Hoàng Mai phát động ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả thiên tai với tổng số tiền là 60.770.000 đồng

Nghị định định số 108/2020/NĐ-CP: Sửa đổi quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện

Ngày đăng 18/11/2020 | 10:24 AM
Ngày 14/9, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2020/NĐ-CP sửa đổi quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/11/2020

Phân biệt “nơi cư trú”, “nơi thường trú”, “nơi tạm trú”

Ngày đăng 18/11/2020 | 10:22 AM
“Nơi cư trú”, “nơi thường trú”, “nơi tạm trú” là những thuật ngữ được sử dụng nhiều trong các giấy tờ chứng minh nhân thân của công dân cũng như trong nhiều văn bản pháp luật. Nhưng để phân biệt nơi cư trú, nơi thường trú và nơi tạm trú dựa vào Luật Cư trú năm 2006, sửa đổi năm 2013 và Nghị định 31/2014/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết và biện pháp thi hành Luật Cư trú, như sau:

Bản sao Giấy khai sinh có thời hạn bao lâu

Ngày đăng 18/11/2020 | 10:18 AM
     1. Các loại bản sao Giấy khai sinh      Khi nhắc đến bản sao, thường mặc định là bản photo được công chứng, chứng thực...

Một số điểm mới của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 18/11/2020 | 10:16 AM
Ngày 18/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/9/2020, bãi bỏ Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 về xử lý kỷ luật công chức và Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 về xử lý kỷ luật viên chức. Sau đây là một số điểm mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức của Nghị định...

Phân biệt vi phạm hành chính và tội phạm

Ngày đăng 18/11/2020 | 10:13 AM
Trong khoa học pháp lý, dựa vào các dấu hiệu cấu thành, có thể dễ dàng phân biệt vi phạm hành chính và tội phạm. Tuy nhiên, trong thực tế, đối với một số hành vi cụ thể, ranh giới giữa vi phạm hành chính và tội phạm rất mong manh, khó xác định. Nếu không giải quyết đúng đắn vấn đề này thì rất dễ dẫn đến trường hợp hình sự hóa hành chính hay hành chính hóa hình sự

Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013 - Cơ sở pháp lý để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở

Ngày đăng 18/11/2020 | 10:11 AM
Với bản chất nhân văn sâu sắc, hòa giải ở cơ sở từ bao đời nay đã trở thành một hiện tượng xã hội - pháp luật - văn hóa thấm sâu trong đời sống người dân Việt Nam và thực sự trở thành một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Để đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, xích mích trong cộng đồng dân cư thông qua hòa giải ở cơ sở, chế định hòa giải ở cơ sở luôn được...

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP: Quy định về mức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức VPHC trong lĩnh vực y tế

Ngày đăng 12/11/2020 | 05:25 PM
Ngày 28/9, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực y tế. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2020

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP: Thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày đăng 12/11/2020 | 05:22 PM
Ngày 07/10, Chính phủ đã ban hành Nghị định 120/2020/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/12/2020. Nghị định này quy định về nguyên tắc, điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể và tự chủ về tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp công lập

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW

Ngày đăng 12/11/2020 | 05:19 PM
Nhằm kịp thời tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận số 80-KL/TW, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW, đáp ứng yêu cầu triển khai công tác PBGDPL trong tình hình mới

thời tiết các vùng

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

Bình chọn

Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ Một cửa quận