Các đơn vị hiệp quản

Ban Chỉ huy quận sự quận

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 1438
Chỉ Huy trưởng: Đồng chí  Nguyễn Hữu Long Chính trị viên: Đồng chí Lê Đức Hậu Phó Chủ huy - TMT: Đồng chí Đoàn Việt Tiến Phó Chủ huy - ĐV: Đồng chí Đào Văn Chiều Chính...

Bảo hiểm xã hội

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 1060
Giám đốc: Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh Phó Giám đốc: Đồng chí Vũ Đức Độ Phó Giám đốc: Đồng chí Cao Thị Phi Phó Giám đốc: Đồng chí Ngô Thị Thanh Hà   Điện thoại: 04.36425461

Chi Cục thi hành án dân sự

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 2288
Chi Cục trưởng: Đồng chí Đào Xuân Phương Phó Chi cục trưởng: Đồng chí Trần Viết Hải   Điện thoai: 04.36332640 1. Vị trí, chức năng: Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng...

Chi cục Thuế

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 2515
Chi Cục trưởng: Đồng chí Nguyễn Văn Phong Phó CCT: Đồng chí Hoàng Văn Hân Phó CCT: Đồng chí Nguyễn Hải Văn   Điện thoại: 04.36340998

Công an quận Hoàng Mai

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 12497
Trưởng Công an quận: Đồng chí Nguyễn Đình Chiến Phó Trưởng công an quận: Đồng chí Nguyễn Văn Linh Phó Trưởng công an...

Kho bạc Nhà nước

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 1093
Giám đốc: Đồng chí Dương Hữu Đại Phó Giám đốc: Đồng chí Lê Bá Minh Phó Giám đốc: Đồng chí Vũ Văn Hậu   Điện thoại: 04.36332457

Ngân hàng chính sách

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 836
Giám đốc: Đồng chí Thân Văn Việt Phó Giám đốc: Đồng chí Lưu Thị Ngọc Minh Điện thoại: 04.36341598

Thanh tra giao thông vận tải

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 1750
Đội trưởng: Đồng chí Ngô Quốc Cường Phó Đội trưởng: Đồng chí Tưởng Đỗ Hiển Phó Đội trưởng: Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn   Điện thoại:...

Toà án nhân dân quận

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 2354
Chánh án: Đồng chí Nguyễn Thu Hiền Phó Chánh án: Đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến Phó Chánh án: Đồng chí...

Trạm thú y

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 1051
Trạm trưởng: Đồng chí Phạm Đăng Vĩnh Phó Trạm trưởng: Đồng chí Đặng Thị Dung Điện thoại: 04. 35332559

Trung tâm Y tế

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 1023
Giám đốc: Đồng chí Nguyễn Thị Minh Phó Giám đốc: Đồng chí Nguyễn Tuấn Cường Phó Giám đốc: Đồng chí Trần Thị Thu Hương Điện thoại: 04. 36332627   1. Chức năng, nhiệm vụ: ...

Viện kiểm sát quận

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 1520
Viện trưởng: Đồng chí Phan Thị Minh Trâm Phó Viện trưởng: Đồng chí Trần Xuân Huệ Phó Viện trưởng: Đồng chí Đặng Hoàng Tú Phó Viện trưởng: Đồng chí Tạ Hồng Cương   Điện...

Điện lực Hoàng Mai

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 2273
Giám đốc: Đồng chí Nghiêm Xuân Dục Phó Giám đốc: Đồng chí Kiều Tiến Tú Phó Giám đốc: Đồng chí Phạm Tuấn Anh Phó Giám đốc: Đồng chí Phạm Đăng Tuấn   Điện thoại:...

Đội quản lý thị trường số 15

Ngày đăng 24/03/2012 | 12:00 AM  | View count: 5230
Đội trưởng: Đồng chí Lê Quốc Dũng Phó Đội trưởng: Đồng chí Phạm Duy Bình Phó Đội trưởng: Đồng chí Nguyễn Đình Quang Phó Đội trưởng: Đồng chí Nguyễn Hoài Anh   Điện...